Bài tập Cơ kỹ thuật

Cuốn sách trình bày các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học; lý thuyết hệ lực; ma sát; trọng tâm của vật rắn; động học chất điểm; các chuyển động cơ bản của vật rắn; hợp chuyển động điểm; chuyển động song phẳng của vật rắn; các định luật của Newton và hệ phương trình vi phân chuyển động; các định lý tổng quát của động lực học; va chạm; nguyên lý di chuyển khả dĩ; nguyên lý Đalambe; phương trình tổng quát của động lực học; các bài tập nâng cao chọn lọc.

Bài tập Cơ kỹ thuật

Trương Chí Công; Nguyễn Văn Luật; Nguyễn Văn Thắng

Thống kê

2020

Tóm tắt

Môn Cơ học kỹ thuật có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong khoa học kỹ thuật. Nó không chỉ là cơ sở khoa học của nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại, mà những quy luật và phương pháp nghiên cứu của cơ học kỹ thuật giúp ta tìm hiểu và giải thích các hiện tượng tự nhiên của thế giới xung quanh ta.

Cuốn sách bài tập Cơ học kỹ thuật cung cấp cho sinh viên các kiến thức, phương pháp và kỹ năng tính toán về trạng thái cân bằng của vật rắn, về chuyển động của chất điểm và vật rắn theo phương diện hình học, về các quy luật chuyển động và cân bằng chuyển động của các vật thể.

Cuốn sách trình bày các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học; lý thuyết hệ lực; ma sát; trọng tâm của vật rắn; động học chất điểm; các chuyển động cơ bản của vật rắn; hợp chuyển động điểm; chuyển động song phẳng của vật rắn; các định luật của Newton và hệ phương trình vi phân chuyển động; các định lý tổng quát của động lực học; va chạm; nguyên lý di chuyển khả dĩ; nguyên lý Đalambe; phương trình tổng quát của động lực học; các bài tập nâng cao chọn lọc.

Đây là một tài liệu rất hữu ích cho sinh viên và học viên thuộc nhóm ngành kỹ thuật cơ khí, Ô tô và các nhóm ngành liên quan học tập và nghiên cứu.

Trích dẫn

Trương Chí Công; Nguyễn Văn Luật; Nguyễn Văn Thắng. Bài tập Cơ kỹ thuật . Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Bài tập Cơ kỹ thuậtThực hành Nguội - gò - hànHoạch định nguồn lực sản xuất MRPII
Bài tập Cơ kỹ thuậtThực hành nguội - gò - hànHoạch định nguồn lực sản xuất MRPII

Mã QR

Bài tập Cơ kỹ thuật

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:14 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Tiểu thuyết: Đường giáp mặt trận

Thứ Năm, 09:12 28/07/2022

Poisoned for pennies: The economics of toxics and precaution

Thứ Năm, 08:58 28/07/2022

Tiểu thuyết : Họ cùng thời với ai; Trùng tu.

Thứ Năm, 08:52 28/07/2022

Options demystified

Thứ Năm, 08:49 28/07/2022

Object-Oriented and Classical Software Engineering 6th Edition

Thứ Năm, 08:43 28/07/2022

Video giới thiệu