Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII

Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Cuốn sách Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII gồm 10 chương được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên đến người nghiên cứu ở ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp..

Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII

Nguyễn Như Phong

ĐHQGTPHCM

2012

Tóm tắt

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử,…đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất dịch vụ, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng. Nhằm thỏa mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức, kỹ năng nhằm thực hiện các chức năng: hoạch định vị trí và mặt bằng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ, đo lường lao động và thiết kế công việc, quản lý công nghệ, hoạch định và điều độ sản xuất, quản lý vật tư tồn kho, hoạch định và kiểm soát chất lượng, quản lý bảo trì, quản lý dự án, xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn, quản lý chuỗi cung ứng.

Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Cuốn sách Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII gồm 10 chương được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên đến người nghiên cứu ở ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.. Ngoài ra, phần phụ lục trình bày các thuật ngữ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp viết tắt để độc giả tiện tra cứu và thống kế trong công nghiệp, trình bày tóm tắt về xác suất, biến ngẫu nhiên, lấy mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, hồi quy và kiểm định phân bố.

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong, Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII, ĐHQGTPHCM, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, chế tạo máy

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (7520118)

Tài liệu liên quan

Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPIIGiáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuậtGiáo trình hình học họa hình
Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPIIGiáo trình dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuậtGiáo trình hình học họa hình

Mã QR

Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:36 16/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Thực hành nguội - gò - hàn

Thứ Năm, 09:12 16/06/2022

Sản xuất tinh gọn

Thứ Năm, 09:04 16/06/2022

Đại học không lạc hướng

Thứ Năm, 08:38 16/06/2022

Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố

Thứ Năm, 08:19 16/06/2022

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Thứ Năm, 08:17 16/06/2022

Video giới thiệu