Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố

Cuốn sách trình bày tại sao cần nghiên cứu khoa học; thế nào là nghiên cứu khoa học; ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu; hội nhập; cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu; thế nào là cái mới trong khoa học; y đức và nghiên cứu y học; chọn mô hình nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến thiết kế; cỡ mẫu và huyền thoại con số 30; ngộ nhận về tính đại diện trong nghiên cứu khoa học; cách thiết kế bộ câu hỏi; phân tích dữ liệu; hai trường phái phân tích dữ liệu; trị số P trong nghiên cứu khoa học; diễn giải kết quả nghiên cứu khoa học; những nguyên tắc trong việc soạn một bài báo khoa học; tiếng Anh trong bài báo khoa học, vấn nạn tập san khoa học dởm; cách đọc bài báo khoa học; kĩ năng nêu câu hỏi và trở lời câu hỏi trong hội nghị; khoa học Việt Nam đang ở đâu; những vấn đề thời sự; con đường trở thành nhà khoa học độc lập

Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố

Nguyễn Văn Tuấn

Tổng hợp Tp.HCM

2020

Tóm tắt

Cuốn sách “Cẩm nang nghiên cứu khoa học từ ý tưởng đến công bố” được soạn ra để giúp cho các bạn muốn dấn thân vào công việc nghiên cứu khoa học. Nhiều học sinh và sinh viên thường tự hỏi bắt đầu nghiên cứu khoa học từ đâu, ý tưởng nghiên cứu xuất phát từ nguồn nào, phương pháp nghiên cứu ra sao, và công bố kết quả ngiên cứu ở đâu. Đó là những câu hỏi cơ bản trong qui trình nghiên cứu khoa học.

Qua 21 chương sách, tác giả sẽ giải đáp những câu hỏi trên và kèm theo những ví dụ thực tế giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về qui trình nghiên cứu khoa học.“Khoa học không bao giờ dừng lại trong hành trình đi tìm sự thật, bởi vì khoa học không bao giờ tuyên bố nó đã hoàn thành sứ mệnh đó. Khoa học là một nghành nghề khai hóa, truyền bá cái mà chúng ta gọi là “văn minh”, và khoa học đặt sự thật trên hết và trước hết, trước tất cả những quyền lợi cá nhân.

Cuốn sách có những nội dung chính sau:

Tại sao cần nghiên cứu khoa học?

Thế nào là nghiên cứu khoa học?

Ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu?

Hội nhập

Cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu

Thế nào là “cái mới” trong khoa học?

Y đức và nghiên cứu khoa học

Chọn mô hình nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến thiết kế

Cỡ mẫu và huyền thoại con số 30

Trích dẫn

Nguyễn Văn Tuấn, Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố, Tổng hợp Tp.HCM,2020

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bốGiá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại họcNghiệp vụ thư ký văn phòng

Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố

Giá như tôi biết những điều này... trước khi thi đại họcNghiệp vụ thư ký văn phòng

Mã QR

Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:19 16/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Thứ Năm, 08:17 16/06/2022

Excel applications for investment

Thứ Năm, 08:15 16/06/2022

Nghệ thuật nói trước công chúng

Thứ Năm, 07:59 16/06/2022

Introduction to information systems (Twelfth edition)

Thứ Năm, 07:44 16/06/2022

Terrestrial Eccregions of the Indo - pacific

Thứ Tư, 17:54 15/06/2022

Video giới thiệu