Introduction to information systems (Twelfth edition)

The book Introduces to the basic roles of information systems in business development. Applications of information systems in data resource management and in e-commerce systems. The evolution of information systems and the challenges of managing these systems

Introduction to information systems (Twelfth edition)

James A. Brien

Mc Graw Hill

2005

Abstract

The book Introduces to the basic roles of information systems in business development. Applications of information systems in data resource management and in e-commerce systems. The evolution of information systems and the challenges of managing these systems

The main content of the book is presented in the following 12 chapters:

+ Chapter 1: Foundations of information systems in business

+ Chapter 2: Competing with information technology

+ Chapter 3, 4: Computer hardware, Software

+ Chapter 5: Data resource management

+ Chapter 6: Telecommuications and networks

+ Chapter 7: Electronic business systems

+ Chapter 8: Electronic commerce systems

+ Chapter 9: Decision support systems

+ Chapter 10: Developing business/TT solutions

+ Chapter 11: Security and ethical challenges

+ Chapter 12: Enterprise and global management of information

Citation

James A. Brien. Introduction to information systems (Twelfth edition). Mc Graw Hill, 2005.

Collection

Bộ sưu tập Công nghệ Thông tin

Related document

Introduction to information systems (Twelftb edition)Data Mining Practical Machine Learning Tools and TechniquesData Mining Concepts and Techniques

Introduction to information systems (Twelftb edition)

Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques

Data Mining Concepts and Techniques

QR code

Introduction to information systems (Twelftb edition)

Content

  • Thứ Năm, 07:44 16/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Terrestrial Eccregions of the Indo - pacific

Thứ Tư, 17:54 15/06/2022

Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản

Thứ Tư, 17:28 15/06/2022

Giáo trình quản trị chất lượng

Thứ Tư, 16:50 15/06/2022

Nguyên lý máy tập 2

Thứ Tư, 15:43 15/06/2022

Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1

Thứ Tư, 14:48 15/06/2022