Giáo trình quản trị chất lượng

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lí chất lượng. Tổng quát về khách hàng và đánh giá sự thoả mãn của khách hàng, phân tích chất lượng sản phẩm, quản trị chất lượng, quản trị chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn hoá, đảm bảo và cải tiến chất lượng, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đo lường, chi phí và kiểm soát chất lượng...

Giáo trình quản trị chất lượng

Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự (đồng chủ biên)

Kinh tế Quốc dân

2012

Tóm tắt

Trong một bối cảnh nền kinh tế thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu đảm bảo được chất lượng hàng hoá và dịch vụ của mình. Lấy lợi nhuận trước mắt để đánh đổi chất lượng chỉ giúp các doanh nghiệp tồn tại trong một thời gian ngắn. Điều này có nghĩa chất lượng đồng nghĩa với chân lý sống còn của doanh nghiệp.

Mặt khác do hiện nay nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang có những biến đổi sâu sắc, Việt Nam đã gia nhập WTO, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có rất nhiều những cơ hội và thách thức mới, vận hội mới để tồn tại, cạnh tranh và hoà nhập vào các thị trường. Sự cạnh tranh này không những chỉ diễn ra giữa các thị trường ở trong nước mà còn cả với thị trường nước ngoài. Một trong những yếu tố không kém phần quan trọng để có thể quyết định những vấn đề nêu trên là các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng trong bất cứ một tồ chức nào nếu muốn có lợi nhuận cao, sản phẩm, dịch vụ sản xuất ra thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Để trang bị cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh nói riêng cũng như các bạn đọc quan tâm nói chung các kiến thức không chỉ cơ bản, chuyên sâu mà còn cập nhật về chất lương và quản trị chất lượng, Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp thuộc khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học kinh tế Quốc Dân xin giới thiệu cuốn giáo trình "Quản trị chất lượng".

Quàn trị chất lượng (Quality Management) là môn khoa học bao gồm cả lý thuyết và thực hành trong nghiên cứu, giảng dạy và áp dụng cả trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Quản lý chất lượng đề cập toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong tất cả các giai đoạn từ thiết kế, sản xuất đến tiêu dùng, trong đó yếu tố quan trọng nhất chính là yếu tố con người - chủ nhân của các quá trình quản lý, công nghệ.

Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng đóng một vai trò hết sức to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Không ngừng đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng là một nhiệm vụ trọng yếu. Bởi vậy, tiến hành công tác quản trị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ là một việc làm cấp thiết đối với bất cứ doanh nghiệp nào.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự, Giáo trình quản trị chất lượng, Kinh tế Quốc dân, 2012

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị chất lượngModern AuditingPrinciples of Public Finance

Giáo trình quản trị chất lượng

Modern AuditingPrinciples of Public Finance

Mã QR

Giáo trình quản trị chất lượng

Nội dung

  • Thứ Tư, 16:50 15/06/2022