Nguyên lý máy tập 2

Giáo trình Nguyên lý máy tập 2 giới thiệu một số nội dung sau: Một số vấn đề về chống rung như giảm chấn cho một hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do, cân bằng trục mềm, cách rung; Một số khái niệm về cơ cấu tay máy mà về nhiều mặt có những khác biệt so với các cơ cấu truyền thống đã được giới thiệu trước trong tập 1.

Nguyên lý máy tập 2

Đinh Gia Tường

GD

2001

Tóm tắt

Giáo trình Nguyên lý máy gồm 2 tập được soạn để dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường Đại học kỹ thuật, chủ yếu cho các ngành cơ khí. Phương pháp được dùng trong tài liệu này chủ yếu là phương pháp vec tơ – giải tích. Phương pháp này một mặt cho phép ứng dụng Tin học trong việc giải các bài tính của môn học, mặt khác cho phép nêu rõ được ý nghĩa vật lý – kĩ thuật của các vấn đề nghiên cứu. Các chương trình giải một số các bài tính này được giới thiệu trong phần phụ lục trong tập hai và được viết bằng ngôn ngữ Turbo-Pascal.

Giáo trình Nguyên lý máy tập 2 giới thiệu một số nội dung sau: Một số vấn đề về chống rung như giảm chấn cho một hệ dao động xoắn có nhiều bậc tự do, cân bằng trục mềm, cách rung; Một số khái niệm về cơ cấu tay máy mà về nhiều mặt có những khác biệt so với các cơ cấu truyền thống đã được giới thiệu trước trong tập 1.

Trích dẫn

Đinh Gia Tường, Nguyên lý máy tập 2, GD, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (7510201)

Tài liệu liên quan

Nguyên lý máy tập 2Atlas Đồ gáGiáo trình công nghệ xử lý vật liệu
Nguyên lý máy tập 2Atlat đồ gáGiáo trình công nghệ xử lý vật liệu

Mã QR

Nguyên lý máy tập 2

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:43 15/06/2022