Sherris Medical Microbiology: An introduction to infectious diseases

Research on problems in medical microbiology: Structure, processes and genes of cells caused by bacteria and viruses. The responses of the parasitic plants. The spread and management of infectious diseases. Understanding the pathogens of bacteria, viruses and fungi

Sherris Medical Microbiology: An introduction to infectious diseases

Keneth J. Ryan, MD; C.George Ray, MD

Mc Graw Hill

2004

Abstract

Research on problems in medical microbiology: Structure, processes and genes of cells caused by bacteria and viruses. The responses of the parasitic plants. The spread and management of infectious diseases. Understanding the pathogens of bacteria, viruses and fungi

The main content of the book is presented in the following 5 parts:

+ Part 1: The Bacterial Structures

+ Part 2: Biology of viruses

+ Part 3: Host parasite interactions

+ Part 4: Spread and control of infection

+ Part 5, 6, 7: Pathogenic bacteria, viruses, fungi

+ Part 8: Parasites

+ Part 9: Local and systemic infections

Citation

Keneth J. Ryan, MD; C.George Ray, MD. Sherris Medical Microbiology: An introduction to infectious diseases. Mc Graw Hill, 2004.

Collection

Bộ sưu tập Công nghệ Hóa học

Related document

Sherris Medical Microbiology: An introduction to infectious diseasesChemistry in context applying chemistry to societyPharmaceutical nanotechnology innovation and production

Sherris Medical Microbiology: An introduction to infectious diseases

Chemistry in context applying chemistry to society

Essentials in nanoscience and nanotechnology

QR code

Sherris Medical Microbiology: An introduction to infectious diseases

Content

  • Thứ Tư, 13:21 15/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Marketting du lịch

Thứ Tư, 13:17 15/06/2022

Văn hóa du lịch Châu Á: Tây tạng đất phật huyền bí

Thứ Tư, 09:58 15/06/2022

Chi tiết máy

Thứ Tư, 09:53 15/06/2022

Văn hóa & du lịch Châu Á: Thái Lan Vương quốc của nụ cười

Thứ Tư, 09:44 15/06/2022

Văn hóa du lịch Châu Á: Hàn Quốc xứ sở kim chi lãng mạn

Thứ Tư, 09:38 15/06/2022