Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Pseudo‐Peptides, Polyamino Acids, and Polyoxazolines; Advanced Polycondensates; Cationically Charged Macromolecule; Biorelated Polymers by Controlled Radical Polymerization; Polydrugs and Polyprodrugs; Biocompatibilization of Surfaces; Self‐Assembled Structures and Formulations;

Polymers for biomedicine: synthesis, characterization, and applications

Carmen Scholz

University of Alabama in Huntsville Alabama, USA

2017

Abstract

Highlighting dynamic developments in polymer synthesis, this book focuses on the chemical techniques to synthesize and characterize biomedically relevant polymers and macromolecules.
• Aids researchers developing polymers and materials for biomedical applications
• Describes biopolymers from a synthetic perspective, which other similar books do not do
• Covers areas that include: cationically-charged macromolecules, pseudo-peptides, polydrugs and prodrugs, controlled radical polymerization, self-assembly, polycondensates, and polymers for surface modification.

Citation

Carmen Scholz. Polymers for biomedicine: synthesis, characterization, and applications, University of Alabama in Huntsville Alabama, USA, 2017.

Collection

Hóa học

Related document

Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applicationsPhương pháp phân tích phổ phân tửCông nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc

Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Phương pháp phân tích phổ phân tử

Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc

QR code

Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Content

  • Thứ Tư, 15:36 12/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

TOEIC ICON L/C Intensive

Thứ Tư, 10:47 12/05/2021

Science in clothing comfort

Thứ Tư, 10:23 12/05/2021

Tomato TOEIC Listening

Thứ Tư, 10:18 12/05/2021

Industrial cutting of textile materials

Thứ Tư, 09:56 12/05/2021

Phương pháp phân tích phổ phân tử

Thứ Tư, 09:30 12/05/2021