Phương pháp phân tích phổ phân tử

Nội dung cuốn sách gổm bốn phần, trong đổ có ba phần chính tương ứng với ba kỹ thuật phân tích phổ nguyên từ, đó là: 1. Phân tích phổ phát xạ nguyên tử (AES); 2. Phân tích phổ hấp thụ nguyên tử (AAS); 3. Phổ khối nguyên tử (ICP - MS).

Phương pháp phân tích phổ phân tử

Phạm Luận

Bách khoa Hà Nội

2013

Tóm tắt

Phổ phát xạ nguyên tử, AES: đại cương về phổ phát xạ nguyên tử; nguồn năng lượng và sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử, máy quang phổ phát xạ và sự phân ly chùm sáng đa sắc, các yếu tố ảnh hưởng trong phép đo AES, phân tích định tính bằng phổ phát xạ nguyên tử, AES, phân tích định lượng bằng phổ phát xạ nguyên tử, phổ phát xạ huỳnh quang nguyên tử; Cơ sở lý thuyết phương pháp phân tích phổ hấp thụ nguyên tử: những vấn đề chung của AAS; Các kỹ thuật nguyên tử hóa mẫu, các trang thiết bị của phép đo AAS, các yếu tố ảnh hưởng trong phép đo AAS, phân tích định lượng bằng phổ AAS; Phương pháp phân tích phổ khối nguyên tử ICP-MS ( phép đo phổ ICPMS) : một số khái niệm về phổ khối lượng, cơ sở lý thuyết của phương pháp phân tích phổ khối lượng nguyên tử, ICP-MS, phân tích định tính và định lượng bằng phổ khối nguyên tử ICP-MS.

Trích dẫn

Phạm Luận. Phương pháp phân tích phổ phân tử, Bách khoa Hà Nội, 2013.

Bộ sưu tập

Hóa học

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (7510401)

Tài liệu liên quan

Phương pháp phân tích phổ phân tửMột số phản ứng trong Hóa học vô cơGiáo trình thực tập Hóa lý

Phương pháp phân tích phổ phân tử

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơGiáo trình thực tập Hóa lý

Mã QR

Phương pháp phân tích phổ phân tử

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:30 12/05/2021