Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Tài liệu trình bày về: Sự biến đổi năng lượng của các quá trình hóa học; chiều của các phản ứng hóa học; tốc độ phản ứng hóa học; các loại phản ứng chính trong hóa vô cơ; phản ứng kết tủa; phản ứng Axit - Bazo; phản ứng oxi hóa - khử.

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Nguyễn Duy Ái

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Tài liệu trình bày về: Sự biến đổi năng lượng của các quá trình hóa học; chiều của các phản ứng hóa học; tốc độ phản ứng hóa học; các loại phản ứng chính trong hóa vô cơ; phản ứng kết tủa; phản ứng Axit - Bazo; phản ứng oxi hóa - khử.

Trích dẫn

Nguyễn Duy Ái, Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ, Giáo dục Việt Nam, 2014

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơCơ sở lý thuyết các quá trình hoá họcHóa học vô cơ. Quyển 2: Các nguyên tố d và f
Một số phản ứng trong Hóa học vô cơCơ sở lý thuyết các quá trình hoá họcHóa học vô cơ. Quyển 2: Các nguyên tố d và f

Mã QR

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:15 07/05/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Textiles and fashion materials, design and technology

Thứ Năm, 16:14 06/05/2021

Longman New Real TOEIC full Actual Tests

Thứ Năm, 16:12 06/05/2021

English for Life Reading B1 + Intermediate

Thứ Năm, 15:18 06/05/2021

Career Directions: New Paths to Your Ideal

Thứ Năm, 15:15 06/05/2021

Data Mining: The Textbook

Thứ Năm, 15:14 06/05/2021