Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Tài liệu trình bày về: Sự biến đổi năng lượng của các quá trình hóa học; chiều của các phản ứng hóa học; tốc độ phản ứng hóa học; các loại phản ứng chính trong hóa vô cơ; phản ứng kết tủa; phản ứng Axit - Bazo; phản ứng oxi hóa - khử.

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Nguyễn Duy Ái

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Tài liệu trình bày về: Sự biến đổi năng lượng của các quá trình hóa học; chiều của các phản ứng hóa học; tốc độ phản ứng hóa học; các loại phản ứng chính trong hóa vô cơ; phản ứng kết tủa; phản ứng Axit - Bazo; phản ứng oxi hóa - khử.

Trích dẫn

Nguyễn Duy Ái, Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ, Giáo dục Việt Nam, 2014

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơCơ sở lý thuyết các quá trình hoá họcHóa học vô cơ. Quyển 2: Các nguyên tố d và f
Một số phản ứng trong Hóa học vô cơCơ sở lý thuyết các quá trình hoá họcHóa học vô cơ. Quyển 2: Các nguyên tố d và f

Mã QR

Một số phản ứng trong Hóa học vô cơ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 08:15 07/05/2021