Textiles and fashion materials, design and technology

This major textbook is designed for students studying textiles and fashion at higher and undergraduate level, as well as those needing a comprehensive and authoritative overview of textile materials and processes.

Textiles and fashion materials, design and technology

Sinclair Rose

WP

2015

Abstract

This major textbook is designed for students studying textiles and fashion at higher and undergraduate level, as well as those needing a comprehensive and authoritative overview of textile materials and processes. The first part of the book reviews the main types of natural and synthetic fibres and their properties. Part two provides a systematic review of the key processes involved first in converting fibres into yarns and then transforming yarns into fabrics. Part three discusses the range of range of finishing techniques for fabrics. The final part of the book looks specifically at the transformation of fabric into apparel, from design and manufacture to marketing. With contributions from leading experts in their fields, this major book provides the definitive one-volume guide to textile manufacture.

Citation

Sinclair Rose, Textiles and fashion materials, design and technology, WP, 2015

Collection

CN May & Thiết kế thời trang

Ngành CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (7540204)

Related document

Textiles and fashion materials, design and technologyApparel Machinery and EquipmentsA practical guide to textile testing
Textiles and fashion materials, design and technologyApparel Machinery and EquipmentsA practical guide to textile testing

QR code

Textiles and fashion materials, design and technology

Content

  • Thứ Năm, 16:14 06/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Longman New Real TOEIC full Actual Tests

Thứ Năm, 16:12 06/05/2021

English for Life Reading B1 + Intermediate

Thứ Năm, 15:18 06/05/2021

Career Directions: New Paths to Your Ideal

Thứ Năm, 15:15 06/05/2021

Data Mining: The Textbook

Thứ Năm, 15:14 06/05/2021

Product Design and Development

Thứ Năm, 14:38 06/05/2021

Video giới thiệu