Textiles and fashion materials, design and technology

This major textbook is designed for students studying textiles and fashion at higher and undergraduate level, as well as those needing a comprehensive and authoritative overview of textile materials and processes.

Textiles and fashion materials, design and technology

Sinclair Rose

WP

2015

Abstract

This major textbook is designed for students studying textiles and fashion at higher and undergraduate level, as well as those needing a comprehensive and authoritative overview of textile materials and processes. The first part of the book reviews the main types of natural and synthetic fibres and their properties. Part two provides a systematic review of the key processes involved first in converting fibres into yarns and then transforming yarns into fabrics. Part three discusses the range of range of finishing techniques for fabrics. The final part of the book looks specifically at the transformation of fabric into apparel, from design and manufacture to marketing. With contributions from leading experts in their fields, this major book provides the definitive one-volume guide to textile manufacture.

Citation

Sinclair Rose, Textiles and fashion materials, design and technology, WP, 2015

Collection

CN May & Thiết kế thời trang

Ngành CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (7540204)

Related document

Textiles and fashion materials, design and technologyApparel Machinery and EquipmentsA practical guide to textile testing
Textiles and fashion materials, design and technologyApparel Machinery and EquipmentsA practical guide to textile testing

QR code

Textiles and fashion materials, design and technology

Content

  • Thứ Năm, 16:14 06/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Longman New Real TOEIC full Actual Tests

Thứ Năm, 16:12 06/05/2021

English for Life Reading B1 + Intermediate

Thứ Năm, 15:18 06/05/2021

Career Directions: New Paths to Your Ideal

Thứ Năm, 15:15 06/05/2021

Data Mining: The Textbook

Thứ Năm, 15:14 06/05/2021

Product Design and Development

Thứ Năm, 14:38 06/05/2021