Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy 1 gồm 5 chương, giới thiệu những khái niệm cơ bản, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công, chuẩn và đặc trưng các phương pháp gia công. Giáo trình dùng làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên và là tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng các ngành cơ khí tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1

Trần Đức Quý

GDVN

2011

Tóm tắt

Hiện nay, ngành cơ khí đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nó góp phần quan trọng trong việc sản xuất thiết bị, dụng cụ cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời tạo ra các điều kiện để đảm bảo sự hoạt động bình thường của các ngành đó.

Học phần Công nghệ chế tạo máy 1 nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về công nghệ chế tạo máy và các phương pháp gia công chi tiết có hình dáng, kích thước, độ chính xác, vật liệu…khác nhau. Mặt khác, nó còn giúp cho người học biết so sánh, lựa chọn phương pháp gia công trong điều kiện sản xuất nhất định, vận dụng được kỹ thuật mới vào quá trình gia công và có những biện pháp tổ chức sản xuất hợp lý nhằm đạt được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, năng suất gia công cao và có hiệu quả kinh tế cao.

Giáo trình Công nghệ chế tạo máy 1 gồm 5 chương, giới thiệu những khái niệm cơ bản, chất lượng bề mặt chi tiết máy, độ chính xác gia công, chuẩn và đặc trưng các phương pháp gia công. Giáo trình dùng làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên và là tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng các ngành cơ khí tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các hệ đào tạo khác tại trường.

Trích dẫn

Trần Đức Quý, Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1, GDVN, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu (7519003)

Tài liệu liên quan

Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1Cơ học kỹ thuật. Tập 1
Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 1Cơ học kỹ thuật tập 1: Tĩnh học và động học

Mã QR

Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:48 15/06/2022