Data Mining Concepts and Techniques

This book explores the concepts and techniques of knowledge discovery and data mining. As amultidisciplinaryfield, datamining draws on work from areas including statistics, machine learning, pattern recognition, database technology, information retrieval, network science, knowledge-based systems, artificial intelligence, high-performance computing, and data visualization.

Data Mining Concepts and Techniques

Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei

Morgan Kaufmann Publishers

2011

Abstract

Data Mining: Concepts and Techniques provides the concepts and techniques in processing gathered data or information, which will be used in various applications. Specifically, it explains data mining and the tools used in discovering knowledge from the collected data. This book is referred as the knowledge discovery from data (KDD). It focuses on the feasibility, usefulness, effectiveness, and scalability of techniques of large data sets. After describing data mining, this edition explains the methods of knowing, preprocessing, processing, and warehousing data. It then presents information about data warehouses, online analytical processing (OLAP), and data cube technology. Then, the methods involved in mining frequent patterns, associations, and correlations for large data sets are described. The book details the methods for data classification and introduces the concepts and methods for data clustering. The remaining chapters discuss the outlier detection and the trends, applications, and research frontiers in data mining.

This book is intended for Computer Science students, application developers, business professionals, and researchers who seek information on data mining.

Citation

Han, Jiawei, Micheline Kamber, and Jian Pei. "Data mining concepts and techniques third edition." The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems 5.4 (2011): 83-124.

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Data Mining Concepts and Techniques

Data Mining

Data Mining

Data Mining Concepts and TechniquesData mining: Practical Machine LearningData Mining: Textbook

QR Code

Data Mining Concepts and Techniques

Content

  • Thứ Năm, 13:50 22/04/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Deep Learning with Python

Thứ Năm, 09:36 22/04/2021

Giới thiệu sách: CAD/CAM: Principles and applications

Thứ Sáu, 14:37 02/04/2021
Giới thiệu sách: Artificial Intelligence with Python

Giới thiệu sách: Artificial Intelligence with Python

Thứ Tư, 08:41 31/03/2021

Nonwoven fabric: Row materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

Thứ Ba, 08:38 10/09/2019
Giáo trình kỹ thuật cảm biến/ Vũ Quang Hồi.-H.: Giáo dục Việt Nam,2015.-223tr.

Giáo trình kỹ thuật cảm biến/ Vũ Quang Hồi.-H.: Giáo dục Việt Nam,2015.-223tr.

Thứ Tư, 14:48 27/03/2019