Thực hành nguội - gò - hàn

Cuốn sách trình bày nội dung về thực hành nguội: kiến thức mở đầu; đục kim loại; cưa kim loại; dũa kim loại; khoan - cắt ren trong bằng Taro; bài tập tổng hợp. Thực hành gò: dụng cụ và vật liệu trong gò ghép kim loại; khai triển hình gò; vạch dấu và cắt kim loại; nối ghép kim loại tấm mỏng bằng mối ghép; viền mép; mối ghép đinh tán; bài tập tổng hợp. Hàn hồ quang tay: kiến thức cơ bản trong hàn hồ quang tay; vận hành thiết bị hàn, điều chỉnh chế độ hàn và gây hồ quang; hàn giáp mối ở vị trí sấp (1G); hàn góc ở vị trí sấp (1F); hàn góc ở vị trí ngang (2F).

Thực hành nguội - gò - hàn

Nguyễn Trường Giang (ch.b)

Khoa học và kỹ thuật

2022

Tóm tắt

Cuốn sách “ Thực hành nguội - gò – hàn” do các giảng viên Trung tâm cơ khí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội biên soạn dựa trên chương trình đào tạo sinh viên hệ cao đẳng chuyên ngành chế tạo máy, cơ điện tử, ô tô.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Thực hành nguội

Phần 2: Thực hành gò

Phần 3: Thực hành hàn

Cuốn sách trình bày nội dung về thực hành nguội: kiến thức mở đầu; đục kim loại; cưa kim loại; dũa kim loại; khoan - cắt ren trong bằng Taro; bài tập tổng hợp. Thực hành gò: dụng cụ và vật liệu trong gò ghép kim loại; khai triển hình gò; vạch dấu và cắt kim loại; nối ghép kim loại tấm mỏng bằng mối ghép; viền mép; mối ghép đinh tán; bài tập tổng hợp. Hàn hồ quang tay: kiến thức cơ bản trong hàn hồ quang tay; vận hành thiết bị hàn, điều chỉnh chế độ hàn và gây hồ quang; hàn giáp mối ở vị trí sấp (1G); hàn góc ở vị trí sấp (1F); hàn góc ở vị trí ngang (2F).

Trích dẫn

Nguyễn Trường Giang (ch.b). Thực hành nguội - gò - hàn. Khoa học và kỹ thuật, 2022.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Thực hành Nguội - gò - hànCơ học kỹ thuậtGiáo trình kỹ thuật thủy khí
Thực hành Nguội - gò - hànCơ học kỹ thuậtGiáo trình kỹ thuật thủy khí

Mã QR

Thực hành Nguội - gò - hàn

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:12 16/06/2022