Tiểu thuyết: Đường giáp mặt trận

Giới thiệu đến độc giả cuốn tiểu thuyết của Nhà văn Nguyễn Khắc Phê

Tiểu thuyết: Đường giáp mặt trận

Nguyễn Khắc Phê

Hội Nhà Văn

2014

Tóm tắt

Nền văn học Việt Nam được Bác Hồ đặt nền móng từ những năm đầu thế kỉ 20 và có bước phát triển rực rỡ từ sau cách mạng Tháng 8/1945, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh. Đó là thành tựu to lớn và phong phú cả về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và đội ngũ sáng tác. Những tác phẩm văn học kết tinh tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, làm giàu có thêm những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông cha ta đã dày công xây dựng. Tập đại thành văn học cách mạng và kháng chiến là bức tượng đại kỳ vĩ ghi lại diện mạo đất nước và con người Việt Nam về một thời kì vĩ đại của dân tộc, đưa tiến trình hiện đại hóa văn học lên một tầm cao mới. Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn vào nền văn học cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Nhà nước đã quyết định giao cho hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn thực hiện dự án “Công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước”. Giai đoạn thực hiện ( 2014 – 2015). Bộ sách gồm những tác phẩm của 121 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước qua 3 đợt, năm 2001, năm 2007 và năm 2012.

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê sinh ngày 26/04/1939 quê ở Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông có bút danh khác là Trung Sơn. Ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1977).

Ngoài tiểu thuyết, Nguyễn Khắc Phê còn viết truyện ngắn, bút ký … Điều đáng quý ở Nguyễn Khác Phê là thái độ tích cực hòa nhập vào đời sống, là bản lĩnh của người cầm bút có nhân cách, có trách nhiệm. Nguyễn Khắc Phê không thuộc số những cây bút sắc sảo, tài hoa. Phần thành công và đóng góp của ông có được trước hết nhờ vốn sống thực tiễn phong phú, khả năng phát hiện những vấn đề cập nhật của đời sống.

Ông đạt giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012.

Trích dẫn

Nguyễn Khắc Phê. Tiểu thuyết: Đường giáp mặt trận, Hội Nhà văn, 2014.

Bộ sưu tập

Văn học – Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Tiểu thuyết: Đường giáp mặt trận Tiểu thuyết: Tiễn biệt những ngày buồn. Tiểu thuyết: Đất trắng (Tập 2)

Tiểu thuyết: Đường giáp mặt trận

Tiểu thuyết: Tiễn biệt những ngày buồn.Tiểu thuyết: Đất trắng (Tập 2)

Mã QR

Tiểu thuyết: Đường giáp mặt trận

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:12 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Poisoned for pennies: The economics of toxics and precaution

Thứ Năm, 08:58 28/07/2022

Tiểu thuyết : Họ cùng thời với ai; Trùng tu.

Thứ Năm, 08:52 28/07/2022

Options demystified

Thứ Năm, 08:49 28/07/2022

Object-Oriented and Classical Software Engineering 6th Edition

Thứ Năm, 08:43 28/07/2022

Tiểu thuyết: Đất miền đông (Tập 3 quyển 1)

Thứ Năm, 08:38 28/07/2022