Tiểu thuyết: Đất miền đông (Tập 3 quyển 1)

Giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết của nhà văn Nam Hà

Tiểu thuyết: Đất miền Đông (Tập 3 Quyển 1)

Nam Hà

Hội Nhà Văn

2014

Tóm tắt

Nền văn học Việt Nam được Bác Hồ đặt nền móng từ những năm đầu thế kỉ 20 và có bước phát triển rực rỡ từ sau cách mạng Tháng 8/1945, đặc biệt là trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh. Đó là thành tựu to lớn và phong phú cả về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và đội ngũ sáng tác. Những tác phẩm văn học kết tinh tài năng, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà văn đã đi vào ký ức hàng triệu người Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn và nhân cách con người Việt Nam, làm giàu có thêm những giá trị văn hóa Việt Nam mà ông cha ta đã dày công xây dựng. Tập đại thành văn học cách mạng và kháng chiến là bức tượng đại kỳ vĩ ghi lại diện mạo đất nước và con người Việt Nam về một thời kì vĩ đại của dân tộc, đưa tiến trình hiện đại hóa văn học lên một tầm cao mới.

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn vào nền văn học cách mạng, Đảng và Nhà nước quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm văn học xuất sắc. Nhà nước đã quyết định giao cho hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn thực hiện dự án “Công bố và phổ biến các tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước”. Giai đoạn thực hiện ( 2014 – 2015). Bộ sách gồm những tác phẩm của 121 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước qua 3 đợt, năm 2001, năm 2007 và năm 2012.

Nhà thơ Nam Hà tên thật là Nguyễn Anh Công, quê ở xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ông là Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên hội Nhà văn Việt Nam năm 1974

Trích dẫn

Nam Hà. Tiểu thuyết miền Đông ( tập 3 Quyển 1), Hội Nhà văn, 2014

Bộ sưu tập

Văn học – Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Tiểu thuyết: Đất miền đông (Tập 3 quyển 1)https://lic.haui.edu.vn//media/83/t83456.jpgTiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 2)

Tiểu thuyết: Đất miền Đông (Tập 3 Quyển 1)

Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 1) Tiểu thuyết : Dòng sông phẳng lặng (Tập 2)

Mã QR

Tiểu thuyết: Đất miền đông (Tập 3 quyển 1)

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:38 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

The art of intrusion: The real stories behind the exploits of hackers, intruders & deceivers

Thứ Năm, 00:00 28/07/2022

The IP Multimedia subsystem (IMS): Session control and other network operations

Thứ Tư, 21:23 27/07/2022

Performing with computer applications

Thứ Tư, 21:01 27/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Từ vựng

Thứ Tư, 19:18 27/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Grammar = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Ngữ pháp

Thứ Tư, 19:04 27/07/2022