The IP Multimedia subsystem (IMS): Session control and other network operations

The book provides knowledge about IMS multimedia module. Standards and protocols for transferring wired and wireless networks to IMS. Features of IMS. Manage SIP protocol, and network security.

The IP Multimedia subsystem (IMS): Session control and other network operations

Travis Russell

Mc Graw Hill

2008

Abstract

The book provides knowledge about IMS multimedia module. Standards and protocols for transferring wired and wireless networks to IMS. Features of IMS. Manage SIP protocol, and network security.

The contens of the book include 7 chapters:

+ Chapter 1: Architecture of the IMS

+ Chapter 2: Moving from legacy to convergence

+ Chapter 3: Session initiation protocal

+ Chapter 4: Addressing in the IMS

+ Chapter 5: Establishing a session in the IMS

+ Chapter 6: Security procedures in the IMS

+ Chapter 7: Online and offline charging in the IMS

Citation

Travis Russell. The IP Multimedia subsystem (IMS): Session control and other network operations. Mc Graw Hill, 2008.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

The IP Multimedia subsystem (IMS): Introduction to information systems (Twelftb edition)Building Dynamic Web 2.0 Websites with Ruby on Rails

The IP Multimedia subsystem (IMS

Introduction to information systems (Twelfth edition)

Building Dynamic Web 2.0, Websites with Ruby on Rails

QR code

The IP Multimedia subsystem (IMS):

Content

  • Thứ Tư, 21:23 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Performing with computer applications

Thứ Tư, 21:01 27/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Từ vựng

Thứ Tư, 19:18 27/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Grammar = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Ngữ pháp

Thứ Tư, 19:04 27/07/2022

日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Reading Comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Đọc hiểu

Thứ Tư, 18:15 27/07/2022

日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Listening comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Nghe hiểu

Thứ Tư, 18:06 27/07/2022

Video giới thiệu