Performing with computer applications

The book has been revised and added to the Performing series. Renowned author Iris Blanc introduces word processing, Internet, desktop publishing, spreadsheet, database, and presentation concepts through sequential practice material. The book is non-software specific so its exercises can be used with any software or operating system.

Performing with computer applications

Iris Blanc

Thomson

2004

Abstract

The book has been revised and added to the Performing series. Renowned author Iris Blanc introduces word processing, Internet, desktop publishing, spreadsheet, database, and presentation concepts through sequential practice material. The book is non-software specific so its exercises can be used with any software or operating system.

The contens of the book include 7 units:

+ Unit 1: Orientation

+ Unit 2: Word processing

+ Unit 3: Desk publishing

+ Unit 4: Spreadsheets

+ Unit 5: Database

+ Unit 6: Presentations

+ Unit 7: Web sites

Citation

Iris Blanc. Performing with computer applications. Thomson, 2004.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Performing with computer applicationsAdobe Acrobat 7 QuickstepsExcel applications for investment

Performing with computer applications

Adobe Acrobat 7 Quicksteps

Excel applications for investment

QR code

Performing with computer applications

Content

  • Thứ Tư, 21:01 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Vocabulary = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Từ vựng

Thứ Tư, 19:18 27/07/2022

日本語総まとめ N3 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Grammar = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N3 Ngữ pháp

Thứ Tư, 19:04 27/07/2022

日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Reading Comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Đọc hiểu

Thứ Tư, 18:15 27/07/2022

日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Listening comprehension = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Nghe hiểu

Thứ Tư, 18:06 27/07/2022

日本語総まとめ N2 読解 (「日本語能力試験」対策) Nihongo So-Matome, Kanji = Luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo Soumatome N2 Hán tự

Thứ Tư, 17:11 27/07/2022