Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition

Whittington/Pany is our market leader in the auditing discipline. While most textbooks use a cycles approach, Whittington/Pany enlists a balance sheet approach - making it particularly straightforward and user-friendly

Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition

O Ray Whitting; Kurt Pany

McGraw-Hill/Irwin

2004

Abstract

Whittington/Pany is our market leader in the auditing discipline.

While most textbooks use a cycles approach, Whittington/Pany enlists a balance sheet approach - making it particularly straightforward and user-friendly. The 19th Edition of Principles of Auditing & Other Assurance Services provides a carefully balanced presentation of auditing theory and practice.

Written in a clear and understandable manner, it is particularly appropriate for students who have had limited or no audit experience.

The approach is to integrate auditing material with that of previous accounting financial, managerial, and systems courses.

Citation

O Ray Whitting; Kurt Pany. Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition. McGraw-Hill/Irwin, 2004

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th EditionPerformance management (PM): Practice & Revision kitFinancial accounting (FFA/FA): Interactive text
Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th EditionPerformance management (PM): Practice & Revision kitFinancial accounting (FFA/FA): Interactive text

QR code

Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition

Content

  • Thứ Năm, 14:06 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Thứ Năm, 14:00 28/07/2022

Teach yourself Visually HTML5

Thứ Năm, 11:07 28/07/2022

Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Thơ: Kể chuyện Vũ Lăng; Hoa dứa trắng; Quê chồng

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Phân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng

Thứ Năm, 10:36 28/07/2022

Video giới thiệu