Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition

Whittington/Pany is our market leader in the auditing discipline. While most textbooks use a cycles approach, Whittington/Pany enlists a balance sheet approach - making it particularly straightforward and user-friendly

Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition

O Ray Whitting; Kurt Pany

McGraw-Hill/Irwin

2004

Abstract

Whittington/Pany is our market leader in the auditing discipline.

While most textbooks use a cycles approach, Whittington/Pany enlists a balance sheet approach - making it particularly straightforward and user-friendly. The 19th Edition of Principles of Auditing & Other Assurance Services provides a carefully balanced presentation of auditing theory and practice.

Written in a clear and understandable manner, it is particularly appropriate for students who have had limited or no audit experience.

The approach is to integrate auditing material with that of previous accounting financial, managerial, and systems courses.

Citation

O Ray Whitting; Kurt Pany. Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition. McGraw-Hill/Irwin, 2004

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th EditionPerformance management (PM): Practice & Revision kitFinancial accounting (FFA/FA): Interactive text
Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th EditionPerformance management (PM): Practice & Revision kitFinancial accounting (FFA/FA): Interactive text

QR code

Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition

Content

  • Thứ Năm, 14:06 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Thứ Năm, 14:00 28/07/2022

Teach yourself Visually HTML5

Thứ Năm, 11:07 28/07/2022

Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Thơ: Kể chuyện Vũ Lăng; Hoa dứa trắng; Quê chồng

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Phân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng

Thứ Năm, 10:36 28/07/2022