Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Whittington/Pany’s Principles of Auditing, is a market leader in the auditing discipline. Until October 2002, Ray Whittington was a member of the Audit Standards Board and prior to Ray being on the ASB, Kurt Pany was on the board. This has had a major impact on this revision of the text as Whittington has been involved in the audit standards creation process.

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Kurt Pany

McGraw-Hill/Irwin

2014

Abstract

Whittington/Pany’s Principles of Auditing, is a market leader in the auditing discipline. Until October 2002, Ray Whittington was a member of the Audit Standards Board and prior to Ray being on the ASB, Kurt Pany was on the board. This has had a major impact on this revision of the text as Whittington has been involved in the audit standards creation process.

Principles of Auditing presents concepts clearly and proactively monitors changes in auditing making the relationship between accounting and auditing understandable. The 16th edition maintains the organization and balance sheet orientation, while adding and enhancing topics of Risk, Assurance Services, Fraud, E-Commerce, and the latest auditing standards to meet the needs of the current marketplace.

Citation

Kurt Pany. Principles of Accounting Tools for Business Decision MakPrinciples of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth EditionMcGraw-Hill/Irwin, 2014

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth EditionAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Performance management (PM): Practice & Revision kit
Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth EditionAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Performance management (PM): Practice & Revision kit

QR code

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Content

  • Thứ Năm, 14:00 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Teach yourself Visually HTML5

Thứ Năm, 11:07 28/07/2022

Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Thơ: Kể chuyện Vũ Lăng; Hoa dứa trắng; Quê chồng

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Phân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng

Thứ Năm, 10:36 28/07/2022

Principles of Accounting Tools for Business Decision Making. Vol 1

Thứ Năm, 10:35 28/07/2022

Video giới thiệu