Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Whittington/Pany’s Principles of Auditing, is a market leader in the auditing discipline. Until October 2002, Ray Whittington was a member of the Audit Standards Board and prior to Ray being on the ASB, Kurt Pany was on the board. This has had a major impact on this revision of the text as Whittington has been involved in the audit standards creation process.

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Kurt Pany

McGraw-Hill/Irwin

2014

Abstract

Whittington/Pany’s Principles of Auditing, is a market leader in the auditing discipline. Until October 2002, Ray Whittington was a member of the Audit Standards Board and prior to Ray being on the ASB, Kurt Pany was on the board. This has had a major impact on this revision of the text as Whittington has been involved in the audit standards creation process.

Principles of Auditing presents concepts clearly and proactively monitors changes in auditing making the relationship between accounting and auditing understandable. The 16th edition maintains the organization and balance sheet orientation, while adding and enhancing topics of Risk, Assurance Services, Fraud, E-Commerce, and the latest auditing standards to meet the needs of the current marketplace.

Citation

Kurt Pany. Principles of Accounting Tools for Business Decision MakPrinciples of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth EditionMcGraw-Hill/Irwin, 2014

Collection

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth EditionAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Performance management (PM): Practice & Revision kit
Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth EditionAccountant in Business(AB): Study Text ACCA paper F1 Vadid From 1 september 2017-31 August 2018Performance management (PM): Practice & Revision kit

QR code

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Content

  • Thứ Năm, 14:00 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Teach yourself Visually HTML5

Thứ Năm, 11:07 28/07/2022

Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Thơ: Kể chuyện Vũ Lăng; Hoa dứa trắng; Quê chồng

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022

Phân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng

Thứ Năm, 10:36 28/07/2022

Principles of Accounting Tools for Business Decision Making. Vol 1

Thứ Năm, 10:35 28/07/2022