Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth edition

Whittington/Pany's "Principles of Auditing", is a market leader in the auditing discipline and the only text in this market which uses the balance sheet approach (vs. the cycles approach). Until October 2002, Ray Whittington was a member of the Audit Standards Board and prior to Ray being on the ASB Kurt Pany was on the board.

Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth edition

O Ray Whitting; Kurt Pany

McGraw-Hill/Irwin

2004

Abstract

Whittington/Pany's "Principles of Auditing", is a market leader in the auditing discipline and the only text in this market which uses the balance sheet approach (vs. the cycles approach). Until October 2002, Ray Whittington was a member of the Audit Standards Board and prior to Ray being on the ASB Kurt Pany was on the board.

This has had a major impact on this revision of the text as Whittington has been involved in the audit standards creation process. "Principles of Auditing" presents concepts clearly and proactively monitors changes in auditing making the relationship between accounting and auditing understandable.

The 14th edition maintains the organization and balance sheet orientation, while adding and enhancing topics of Risk, Assurance Services, Fraud, E-Commerce, and the latest auditing standards to meet the needs of the current marketplace.

Citation

O Ray Whitting; Kurt Pany. Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth edition. McGraw-Hill/Irwin, 2004

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Related document

Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth editionFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision Kit Financial reporting (FR): Practice & Revision kit
Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth editionFinancial accounting (FFA/FA): Practice & Revision KitFinancial reporting (FR): Practice & Revision kit

QR code

Principles of auditing and other assurance sesvice fourteenth edition

Content

  • Thứ Năm, 14:32 28/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ

Thứ Năm, 14:22 28/07/2022

Principles of Auditing and Other Assurance Services, 19th Edition

Thứ Năm, 14:06 28/07/2022

Principles of Auditing & Other Assurance Services. Sexteenth Edition

Thứ Năm, 14:00 28/07/2022

Teach yourself Visually HTML5

Thứ Năm, 11:07 28/07/2022

Caution! Wireless networking: Preventing a data disaster

Thứ Năm, 10:45 28/07/2022