Fundamental accounting principles 21st edition

With 55 years of success in the principles of accounting market, Fundamental Accounting Principles, 21e by Wild

Fundamental accounting principles 21st edition

John J. Wild

McGraw-Hill

2013

Abstract

With 55 years of success in the principles of accounting market, Fundamental Accounting Principles, 21e by Wild, Shaw and Chiappetta has endured and adapted to changes in accounting, technology, and student learning styles.

Its innovation is reflected in its extensive use of small business examples, the integration of new technology learning tools, superior end-of-chapter material, and a highly engaging, pedagogical design.

Citation

John J. Wild. Fundamental accounting principles 21st edition. McGraw-Hill, 2013

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Fundamental accounting principles 21st editionThe learn startup = khởi nghiệp tinh gọnCornerstones of Cost Management
Fundamental accounting principles 21st editionThe learn startup = khởi nghiệp tinh gọnCornerstones of Cost Management

QR code

Fundamental accounting principles 21st edition

Content

  • Thứ Tư, 14:18 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Cấu tạo tính từ Tiếng Anh

Thứ Tư, 14:13 27/07/2022

Financial Accounting a New Perspective

Thứ Tư, 13:58 27/07/2022

Windows 7 SP1 quicksteps

Thứ Tư, 13:49 27/07/2022

Financial Accounting fifth edition

Thứ Tư, 13:45 27/07/2022

Cấu tạo danh từ Tiếng Anh

Thứ Tư, 13:37 27/07/2022

Video giới thiệu