Cấu tạo danh từ Tiếng Anh

Để giúp ích phần nào cho người học Tiếng Anh ứng xử mau lẹ khi sử dụng danh từ vào trong lời nói của mình. Cuốn “ Cấu tạo danh từ Tiếng Anh” được xuất bản dưới hình thức là những công thức, dễ nhớ, chính xác khi muốn biến đổi một danh từ có nguồn gốc từ động từ, dưới nhiều dạng khác nhau.

Cấu tạo danh từ Tiếng Anh

Trình Quang Vinh

Đà Nẵng

1999

Tóm tắt

Tiếng Anh ngày nay trở thành ngôn ngữ thông dụng trên khắp thế giới, một ngôn ngữ đặc dụng trên nhiều lĩnh vực.

Để giúp ích phần nào cho người học Tiếng Anh ứng xử mau lẹ khi sử dụng danh từ vào trong lời nói của mình. Cuốn “ Cấu tạo danh từ Tiếng Anh” được xuất bản dưới hình thức là những công thức, dễ nhớ, chính xác khi muốn biến đổi một danh từ có nguồn gốc từ động từ, dưới nhiều dạng khác nhau.

Ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu thêm một số cấu tạo danh từ kép theo quy tắc, một số từ đồng âm mà chúng ta thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày.

Cuốn sách gồm 2 phần:

- Phần Danh từ

- Phần Cấu tạo danh từ.

Trích dẫn

Trình Quang Vinh. Cấu tạo danh từ tiếng Anh.Đà Nẵng, 1999.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Tài liệu liên quan

Cấu tạo danh từ tiếng AnhA University grammar of EnglishWork on your Vocabulary Upper Intermediate B2
Cấu tạo danh từ Tiếng AnhA University grammar of EnglishWork on your Vocabulary Upper Intermediate B2

Mã QR

Cấu tạo danh từ tiếng Anh

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:37 27/07/2022