Financial Accounting fifth edition

ibby/Libby/Short wrote this text based on their belief that the subject of financial accounting is inherently interesting, but financial accounting textbooks are often not. They believe most financial accounting textbooks fail to demonstrate that accounting is an exciting field of study and one that is important to future careers in business

Financial Accounting fifth edition

Patricia A Libby

McGraw-Hill

2009

Abstract

Libby/Libby/Short wrote this text based on their belief that the subject of financial accounting is inherently interesting, but financial accounting textbooks are often not.

They believe most financial accounting textbooks fail to demonstrate that accounting is an exciting field of study and one that is important to future careers in business. When writing this text, they considered career relevance as their guide when selecting material, and the need to engage the student as their guide to style, pedagogy, and design.

Libby/Libby/Short is the only financial accounting text to successfully implement a real-world, single focus company approach in every chapter. Students and instructors have responded very favorably to the use of focus companies and the real-world financial statements.

The companies chosen are engaging and the decision-making focus shows the relevance of financial accounting regardless of whether or not the student has chosen to major in accounting..

Citation

Patricia A Libby. Financial Accounting fifth edition. McGraw-Hill, 2009

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Financial Accounting fifth editionBước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2
Financial Accounting fifth editionBước đầu khởi nghiệp : Hành động, kiên trì, sáng tạoGiáo trình Kế toán tài chính. Phần 1&2

QR code

Financial Accounting fifth edition

Content

  • Thứ Tư, 13:45 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Cấu tạo danh từ Tiếng Anh

Thứ Tư, 13:37 27/07/2022

Financial Accounting fourth edition

Thứ Tư, 13:36 27/07/2022

Financial Accounting 12th edition

Thứ Tư, 13:24 27/07/2022

Financial accounting : Information for decisions

Thứ Tư, 13:17 27/07/2022

Technology Valuation Solutions

Thứ Tư, 13:08 27/07/2022