Cấu tạo tính từ Tiếng Anh

Tính từ trong tiếng Anh rất phong phú và đa dạng, nó được dùng dưới nhiều dạng khác nhau, nhất là các đặc ngữ có nghĩa tương đương với tiếng Việt. Cuốn sách sẽ giúp người học hiểu “Tính từ là thế nào” và sử dụng chúng một cách dễ dàng bằng các công thức cấu tạo tính từ.

Cấu tạo tính từ Tiếng Anh

Trình Quang Vinh

Đà Nẵng

2001

Tóm tắt

Tiếng Anh ngày nay trở thành ngôn ngữ thông dụng trên khắp thế giới, một ngôn ngữ đặc dụng trên nhiều lĩnh vực.

Tính từ có thể được sử dụng dưới hình thức danh từ hoặc động từ tùy theo sự cấu tạo từng trường hợp một.

Tính từ trong tiếng Anh rất phong phú và đa dạng, nó được dùng dưới nhiều dạng khác nhau, nhất là các đặc ngữ có nghĩa tương đương với tiếng Việt.

Cuốn sách sẽ giúp người học hiểu “Tính từ là thế nào” và sử dụng chúng một cách dễ dàng bằng các công thức cấu tạo tính từ.

Trích dẫn

Trình Quang Vinh. Cấu tạo tính từ Tiếng Anh.Đà Nẵng, 2001.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại Ngữ

Tài liệu liên quan

Cấu tạo tính từ tiếng AnhBài tập điền từ Tiếng AnhA University grammar of English
Cấu tạo tính từ Tiếng AnhBài tập điền từ Tiếng AnhA University grammar of English

Mã QR

Cấu tạo tính từ tiếng Anh

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:13 27/07/2022