Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Nội dung cơ bản nhất về các sắc thuế và kế toán thuế được cập nhật có gắn với các doanh nghiệp nói chung và cụ thể cuốn tài liệu này đề cập sâu hơn về các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm tác giả đã thiết kế các bài tập thực hành gắn với các đơn vị cụ thể, với những gợi ý hướng dẫn tới thực hành kế toán thuế hơn là trình bày chủ yếu kiến thức về hàn lâm. Đây là những điểm mới mà cuốn tài liệu này đem lại cho những người hành nghề kế toán trong doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng trong ngữ cảnh Việt Nam.

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Trần Mạnh Dũng (ch.b)

Tài chính

2017

Tóm tắt

Nội dung gồm có:

  • Chương 1: Tổng quan về kế toán và thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Chương 2: Thuế giá trị gia tăng và kế toán nghiệp vụ mua – bán hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Chương 3: Thuế xuất nhập khẩu và kế toán nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa
  • Chương 4: Kế toán tiền lương và thuế thu nhập cá nhân
  • Chương 5: Thuế và kế toán các lạo thuế, phí, lệ phí khác
  • Chương 6: Kế toán lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Chương 7: Chi phí tuân thủ thuế và giải pháp tiết kiệm chi phí tuân thủ thuế tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trích dẫn

Trần Mạnh Dũng (Ch.b). Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế . Tài chính, 2017

Bộ sưu tập

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Tài liệu liên quan

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế Giáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán
Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuếGiáo trình kế toán tài chính. Quyển 3Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Mã QR

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:54 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

The Unofficial guide to photoshop elements 4

Thứ Năm, 16:14 11/08/2022

Transforming infoglut! A pragmatic strategy for Oracle Enterprise content management

Thứ Năm, 16:00 11/08/2022

Teardowns: Learn how electronics work by taking them apart

Thứ Năm, 15:42 11/08/2022

Business ethics: Reading and cases in coporate morality

Thứ Năm, 15:39 11/08/2022

Business driven information systems

Thứ Năm, 15:32 11/08/2022

Kinh tế đô thị

Thứ Ba, 13:51 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật phay

Thứ Ba, 13:47 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật tiện

Thứ Ba, 13:36 21/06/2022

Giáo trình quản trị logistics - Dùng cho ngành kinh tế và quản trị kinh doanh

Thứ Ba, 13:36 21/06/2022

25 thiên hướng hành vi ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

Thứ Ba, 13:33 21/06/2022

Video giới thiệu