Kinh tế đô thị

Cuốn sách giới thiệu kiến thức cần thiết khi nghiên cứu kinh tế đô thị; đối tượng: khái quát về đô thị và phát triển đô thị; đối tượng, nội dung và một số nhận thức về kinh tế đô thị. nội dung cơ bản khi nghiên cứu kinh tế đô thị: cơ chế phát triển, cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế đô thị; môi trường kinh tế đô thị; khu vực kinh tế đô thị; quản lý kinh tế đô thị. một số nội dung cụ thể khi nghiên cứu kinh tế phát triển đô thị: dự án đầu tư phát triển đô thị; phân tích, đánh giá kinh tế dự án đầu tư phát triển đô thị; lập kế hoạch đầu tư phát triển đô thị.

Kinh tế đô thị

Bùi Mạnh Hùng (ch. b)

Xây dựng

2019

Tóm tắt

Kinh tế càng phát triển, càng thúc đẩy quá trình đô thị hóa góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, giải đáp. Trên thế giới đã và đang phát triển môn khoa học kinh tế đô thị, nhưng tại Việt Nam, vấn đề kinh tế đô thị còn khá mới, ít người biết đến môn khoa học này, đồng thời tài liệu cũng chưa nhiều. Vì vậy để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách “Kinh tế đô thị”. Đây là cuốn sách đề cập đến những vấn đề rất phức tạp đang được nhiều người quan tâm, với nội dung được trình bày trong ba phần như sau:

  • Phần mở đầu: Trình bày những kiến thức cần thiết khi nghiên cứu kinh tế đô thị như: Những khái niệm liên quan đến đô thị, đô thị hóa và hiện đại hóa đô thị; nhận thức về dân số, lao động và việc làm, về phát triển và đầu tư phát triển đô thị cũng như đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế đô thị.
  • Phần 1: Đề cập đến nội dung cơ bản khi nghiên cứu kinh tế đô thị, bao gồm: Cơ chế phát triển, cơ cấu kinh tế, cơ cấu không gian và tăng trưởng kinh tế đô thị; môi trường kinh tế đô thị (gồm môi trường xây dựng, môi trường cư trú, sinh thái môi trường và kinh tế bảo vệ môi trường đô thị); khu vực kinh tế đô thị (gồm đặc điểm, tác dụng, phương pháp nhận dạng khu kinh tế đô thị và xây dựng tổ chức khu vực kinh tế đô thị); quản lý kinh tế đô thị (gồm hệ thống quản lý kinh tế đô thị, quản lý đầu tư phát triển đô thị…)
  • Phần 2: Giới thiệu một số nội dung cụ thể khi nghiên cứu kinh tế phát triển đô thị, gồm: Những vấn đề kinh tế liên quan đến dự án đầu tư phát triển đô thị; phân tích, đánh giá kinh tế dự án đầu tư phát triển đô thị và hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển đô thị ngắn và dài hạn

Trích dẫn

Bùi Mạnh Hùng (ch. b), Kinh tế đô thị, Xây dựng, 2019

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Kinh tế đô thịGiải quyết xung đột trong cuộc sốngThuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp

Kinh tế đô thị

Giải quyết xung đột trong cuộc sốngThuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp

Mã QR

Kinh tế đô thị

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:51 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình kỹ thuật phay

Thứ Ba, 13:47 21/06/2022

Giáo trình kỹ thuật tiện

Thứ Ba, 13:36 21/06/2022

Giáo trình quản trị logistics - Dùng cho ngành kinh tế và quản trị kinh doanh

Thứ Ba, 13:36 21/06/2022

25 thiên hướng hành vi ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

Thứ Ba, 13:33 21/06/2022

An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)

Thứ Ba, 13:10 21/06/2022

Video giới thiệu