An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)

Introduction to computers and programming languages. Object-oriented programming and software development. Approach to the Java programming language. Data types, statements, control structures in Java programming language.

An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)

C. Thomas Wu

Mc Graw Hill

2006

Abstract

Introduction to computers and programming languages. Object-oriented programming and software development. Approach to the Java programming language. Data types, statements, control structures in Java programming language.

The content of the book consists of 9 chapters:

+ Chapter 1: Introduction to object-oriented programming and software development

+ Chapter 2: Getting started with java

+ Chapter 3: Numerical data

+ Chapter 4, 7: Defining your own classes Part 1, 2

+ Chapter 5: Selection statements

+ Chapter 6: Repetiton statements

+ Chapter 8: Exceptions and assertions

+ Chapter 9: Characters and strings

+ Chapter 10, 11: Arrays and collections; Sorting and searching

+ Chapter 12: File input and output

+ Chapter 13: Inheritance and polymorphism

+ Chapter 14: GUI and event-driven programming

+ Chapter 15: Recursive algorithms.

Citation

C. Thomas Wu. An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition). Mc Graw Hill, 2006.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)Advanced Java 2 Platform : How to programMastering ASP.NET Web API

An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)

Advanced Java 2 Platform: How to programMastering ASP.NET Web API

QR code

An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)

Content

  • Thứ Ba, 13:10 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Thứ Ba, 13:06 21/06/2022

OJT: Công cụ phát triển nguồn nhân lực kế thừa

Thứ Ba, 11:07 21/06/2022

Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam

Thứ Ba, 10:31 21/06/2022

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất

Thứ Ba, 09:50 21/06/2022

TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa)

Thứ Ba, 09:12 21/06/2022