An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)

Introduction to computers and programming languages. Object-oriented programming and software development. Approach to the Java programming language. Data types, statements, control structures in Java programming language.

An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)

C. Thomas Wu

Mc Graw Hill

2006

Abstract

Introduction to computers and programming languages. Object-oriented programming and software development. Approach to the Java programming language. Data types, statements, control structures in Java programming language.

The content of the book consists of 9 chapters:

+ Chapter 1: Introduction to object-oriented programming and software development

+ Chapter 2: Getting started with java

+ Chapter 3: Numerical data

+ Chapter 4, 7: Defining your own classes Part 1, 2

+ Chapter 5: Selection statements

+ Chapter 6: Repetiton statements

+ Chapter 8: Exceptions and assertions

+ Chapter 9: Characters and strings

+ Chapter 10, 11: Arrays and collections; Sorting and searching

+ Chapter 12: File input and output

+ Chapter 13: Inheritance and polymorphism

+ Chapter 14: GUI and event-driven programming

+ Chapter 15: Recursive algorithms.

Citation

C. Thomas Wu. An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition). Mc Graw Hill, 2006.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)Advanced Java 2 Platform : How to programMastering ASP.NET Web API

An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)

Advanced Java 2 Platform: How to programMastering ASP.NET Web API

QR code

An introduction to object-oriented programming with Java (fifth edition)

Content

  • Thứ Ba, 13:10 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Thứ Ba, 13:06 21/06/2022

OJT: Công cụ phát triển nguồn nhân lực kế thừa

Thứ Ba, 11:07 21/06/2022

Bình luận án lệ đầu tư quốc tế và việc áp dụng án lệ đầu tư quốc tế tại Việt Nam

Thứ Ba, 10:31 21/06/2022

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất

Thứ Ba, 09:50 21/06/2022

TCVN 6496 : 2009 ISO 11047 : 1998 Chất lượng đất - Xác định Cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy - Các phương pháp phô hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện ( không ngọn lửa)

Thứ Ba, 09:12 21/06/2022