Advanced Java 2 Platform: How to program

A book for experienced Java programmers who want to build robust, scalable, distributed Web and enterprise applications. Detailed coverage of XML programming with Java, including DTDs, DOM, SAX, and XSL. Softcover. CD-ROM included.

Advanced Java 2 Platform: How to program

Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, Sean Santry

Prentice Hall

2002

Abstract

Expanding on the world's best-selling Java textbook, Advanced Java(tm) 2 Platform How to Program includes an in-depth discussion of advanced topics, aiding developers in producing significant, scalable Java applications and distributed systems. Primarily based on Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 1.2.1, Advanced Java(tm) 2 Platform How to Program integrates many technologies such as Extensible Markup Language (XML), JavaBeans, Security, Java Database Connectivity (JDBC), JavaServer Pages (JSP), servlets, Remote Method Invocation (RMI) and Enterprise JavaBeans (EJB) into a production-quality system that allows developers to benefit from the leverage and platform independence provided by the Java 2 Enterprise Edition. The book also features the development of a complete, end-to-end e-business solution using advanced Java technologies.

Citation

HARVEY, M. DEITEL, JD PAUL, and ES SEAN. "Advanced Java 2 platform how to program." (2001).

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Advanced Java 2 Platform : How to program

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Human computer interaction, 3nd edition

Advanced Java 2 Platform: How to programBeginning ASP.NET 4.5 DatabasesHuman computer interaction, 3nd edition

QR code

Advanced Java 2 Platform : How to program

Content

  • Thứ Năm, 13:14 29/04/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Automotive Transmissions: Fundamentals, Selection, Design and Application

Thứ Năm, 13:12 29/04/2021

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Thứ Năm, 08:59 29/04/2021

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Thứ Năm, 08:53 29/04/2021
Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Thứ Tư, 15:43 28/04/2021

Intelligent textiles and clothing

Thứ Tư, 15:35 28/04/2021

Video giới thiệu