Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Beginning ASP.NET 4.5 Databases introduces you to the world of building data-driven Web sites using ASP.NET, ADO.NET and the Entity Framework using C#

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Chanda, Sandeep, Foggon, Damien

Apress

2013

Abstract

Beginning ASP.NET 4.5 Databases introduces you to the world of building data-driven Web sites using ASP.NET, ADO.NET and the Entity Framework using C#. Since ASP.NET developers need to access databases quickly and efficiently, this book teaches the best practices and methods to help developers achieve professional ASP.NET and database solutions.

Beginning ASP.NET 4.5 Databases is a comprehensive introduction on how you can connect a Web site to many different data sources — not just databases — and use the data to create dynamic page content. It also shows you how to build a relational database, use SQL to communicate with it, and understand how they differ from each other.

With in-depth, on-target coverage of the new data access features of .NET Framework 4.5, this book is your guide to using ASP.NET to build responsive, easy-to-update data-driven Web sites.

Citation

Witten, Chanda, Sandeep, and Damien Foggon. Beginning ASP. NET 4.5 Databases. Apress, 2013.

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Advanced Java 2 Platform: How to program

Human computer interaction, 3nd edition

Beginning ASP.NET 4.5 DatabasesAdvanced Java 2 Platform : How to programHuman computer interaction, 3nd edition

QR code

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Content

  • Thứ Bảy, 08:02 29/10/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Phóng sự: Việc làng

Thứ Sáu, 18:21 28/10/2022

Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941

Thứ Sáu, 17:57 28/10/2022

Tiểu thuyết: Thôn ven đường

Thứ Sáu, 17:42 28/10/2022

Thơ: Màu tím hoa sim; Thơ với tuổi thơ

Thứ Sáu, 17:28 28/10/2022

Thơ: Đêm nay Bác không ngủ; Tiếng hát quê hương; Đất chiến hào

Thứ Sáu, 17:08 28/10/2022

Video giới thiệu