Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Beginning ASP.NET 4.5 Databases introduces you to the world of building data-driven Web sites using ASP.NET, ADO.NET and the Entity Framework using C#

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Chanda, Sandeep, Foggon, Damien

Apress

2013

Abstract

Beginning ASP.NET 4.5 Databases introduces you to the world of building data-driven Web sites using ASP.NET, ADO.NET and the Entity Framework using C#. Since ASP.NET developers need to access databases quickly and efficiently, this book teaches the best practices and methods to help developers achieve professional ASP.NET and database solutions.

Beginning ASP.NET 4.5 Databases is a comprehensive introduction on how you can connect a Web site to many different data sources — not just databases — and use the data to create dynamic page content. It also shows you how to build a relational database, use SQL to communicate with it, and understand how they differ from each other.

With in-depth, on-target coverage of the new data access features of .NET Framework 4.5, this book is your guide to using ASP.NET to build responsive, easy-to-update data-driven Web sites.

Citation

Witten, Chanda, Sandeep, and Damien Foggon. Beginning ASP. NET 4.5 Databases. Apress, 2013.

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Advanced Java 2 Platform: How to program

Human computer interaction, 3nd edition

Beginning ASP.NET 4.5 DatabasesAdvanced Java 2 Platform : How to programHuman computer interaction, 3nd edition

QR code

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Content

  • Thứ Năm, 08:59 29/04/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Phương pháp phần tử hữu hạn : Lý thuyết, bài tập, chương trình Matlab

Thứ Năm, 08:53 29/04/2021
Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học

Thứ Tư, 15:43 28/04/2021

Intelligent textiles and clothing

Thứ Tư, 15:35 28/04/2021

Advanced Electrical Drives: Analysis, Modeling, Control

Thứ Tư, 14:54 28/04/2021
New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & Workbook

Thứ Tư, 14:53 28/04/2021

Video giới thiệu