Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Beginning ASP.NET 4.5 Databases introduces you to the world of building data-driven Web sites using ASP.NET, ADO.NET and the Entity Framework using C#

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Chanda, Sandeep, Foggon, Damien

Apress

2013

Abstract

Beginning ASP.NET 4.5 Databases introduces you to the world of building data-driven Web sites using ASP.NET, ADO.NET and the Entity Framework using C#. Since ASP.NET developers need to access databases quickly and efficiently, this book teaches the best practices and methods to help developers achieve professional ASP.NET and database solutions.

Beginning ASP.NET 4.5 Databases is a comprehensive introduction on how you can connect a Web site to many different data sources — not just databases — and use the data to create dynamic page content. It also shows you how to build a relational database, use SQL to communicate with it, and understand how they differ from each other.

With in-depth, on-target coverage of the new data access features of .NET Framework 4.5, this book is your guide to using ASP.NET to build responsive, easy-to-update data-driven Web sites.

Citation

Witten, Chanda, Sandeep, and Damien Foggon. Beginning ASP. NET 4.5 Databases. Apress, 2013.

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Advanced Java 2 Platform: How to program

Human computer interaction, 3nd edition

Beginning ASP.NET 4.5 DatabasesAdvanced Java 2 Platform : How to programHuman computer interaction, 3nd edition

QR code

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Content

  • Thứ Bảy, 08:02 29/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Phóng sự: Việc làng

Thứ Sáu, 18:21 28/10/2022

Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941

Thứ Sáu, 17:57 28/10/2022

Tiểu thuyết: Thôn ven đường

Thứ Sáu, 17:42 28/10/2022

Thơ: Màu tím hoa sim; Thơ với tuổi thơ

Thứ Sáu, 17:28 28/10/2022

Thơ: Đêm nay Bác không ngủ; Tiếng hát quê hương; Đất chiến hào

Thứ Sáu, 17:08 28/10/2022