Human – Computer Interaction, 3nd edition

The second edition of Human-Computer Interaction established itself as one of the classic textbooks in the area, with its broad coverage and rigorous approach, this new edition builds on the existing strengths of the book, but giving the text a more student-friendly slant and improving the coverage in certain areas.

Human – Computer Interaction, 3nd editionthe text book

Dix, Alan, Finlay,Janet, Abowd,Gregory D., Beale,Russell

Pearson Prentice Hall

2004

Abstract

The second edition of Human-Computer Interaction established itself as one of the classic textbooks in the area, with its broad coverage and rigorous approach, this new edition builds on the existing strengths of the book, but giving the text a more student-friendly slant and improving the coverage in certain areas. The revised structure, separating out the introductory and more advanced material will make it easier to use the book on a variety of courses. This new edition now includes chapters on Interaction Design, Universal Access and Rich Interaction, as well as covering the latest developments in ubiquitous computing and Web technologies, making it the ideal text to provide a grounding in HCI theory and practice.

Citation

Dix, Alan, et al. "Human-computer interaction." Harlow ua (2004).

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Human computer interaction, 3nd edition

Beginning ASP.NET 4.5 Databases

Advanced Java 2 Platform: How to program

Human – Computer Interaction, 3nd editionBeginning ASP.NET 4.5 DatabasesAdvanced Java 2 Platform: How to program

QR code

Human computer

Content

  • Thứ Tư, 14:26 28/04/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Data Mining Practical Machine Learning Tools and Techniques

Thứ Hai, 13:54 26/04/2021

Data Mining Concepts and Techniques

Thứ Năm, 13:50 22/04/2021

Deep Learning with Python

Thứ Năm, 09:36 22/04/2021

Giới thiệu sách: CAD/CAM: Principles and applications

Thứ Sáu, 14:37 02/04/2021
Giới thiệu sách: Artificial Intelligence with Python

Giới thiệu sách: Artificial Intelligence with Python

Thứ Tư, 08:41 31/03/2021