Glencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth Edition

This completely revised accounting program gives students the latest content and introduces the most exciting technology¿all designed to connect accounting to the real world of business. Students will be introduced to the real world of accounting software through the integration of Peachtree throughout the text as an essential part of this program. Software tutorial directions are included at the point of instruction for each application. Optional Glencoe Integrated Accounting software with templates is also available.

Glencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth Edition

McGraw-Hill Education

McGraw-Hill

2000

Abstract

This completely revised accounting program gives students the latest content and introduces the most exciting technology¿all designed to connect accounting to the real world of business. Students will be introduced to the real world of accounting software through the integration of Peachtree throughout the text as an essential part of this program. Software tutorial directions are included at the point of instruction for each application. Optional Glencoe Integrated Accounting software with templates is also available.

1. You and the World of Accounting
2. The World of Business and Accounting
3. Business Transactions and the Accounting Equation
4. Transactions That Affect Assets and Assets, Liabilities, and Owner's Equity
5. Transactions That Affect Revenue, Expenses, and Withdrawals
6. Recording Transactions in a General journal
7. Posting journal Entries to General Ledger Accounts
8. The Six-Column Worksheet
9. Financial Statements for a Sole Proprietorship
10. Completing the Accounting Cycle for a Sole Proprietorship
11. Cash Control and Banking Activities
12. Payroll Accounting
13. Payroll Liabilities and Tax Records
14. Accounting for Sales and Cash Receipts

Citation

McGraw-Hill Education. Glencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth Edition. McGraw-Hill, 2000

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Glencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth EditionFinancial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2
Glencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth EditionFinancial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

QR code

Glencoe accounting: Real - world applications & connections Advanced course. Fourth Edition

Content

  • Thứ Tư, 14:27 27/07/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Fundamental accounting principles 21st edition

Thứ Tư, 14:18 27/07/2022

Cấu tạo tính từ Tiếng Anh

Thứ Tư, 14:13 27/07/2022

Financial Accounting a New Perspective

Thứ Tư, 13:58 27/07/2022

Windows 7 SP1 quicksteps

Thứ Tư, 13:49 27/07/2022

Financial Accounting fifth edition

Thứ Tư, 13:45 27/07/2022

Video giới thiệu