Advance Financial accouting

Illustrated with presentations of worksheets, schedules, and financial statements, so that students can see the development of each topic

Advance Financial accouting

Richard E. Baker

M. Mc Graw – Hill

2008

Abstract

Illustrated with presentations of worksheets, schedules, and financial statements, so that students can see the development of each topic.

This book is suitable for students who plan to take the CPA exam. It provides numerous end-of-chapter materials in the formats as tested on the CPA exam.

Citation

Richard E. Baker. Advance Financial accouting. M. Graw-Hill, 2008

Collection

Ngành KẾ TOÁN (7340301)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Related document

Advance Financial accoutingStudy guide Fundamentals of intermediate accountingAdvanced accounting
Advance Financial accouting
Study guide Fundamentals of intermediate accounting
Advanced accounting

QR code

Advance Financial accouting

Content

  • Thứ Sáu, 13:18 22/07/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Tiểu thuyết: Tiễn biệt những ngày buồn.

Thứ Sáu, 13:16 22/07/2022

Accounting: What the number mean

Thứ Sáu, 13:09 22/07/2022

Accounting for Governmental & Nonprofit Entities

Thứ Sáu, 11:24 22/07/2022

Một số văn bản pháp luật hiện hành về phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ Sáu, 11:24 22/07/2022

Tiểu thuyết: Đất trắng (Tập 2)

Thứ Sáu, 11:09 22/07/2022