Vận trù ngẫu nhiên

Vận trù ngẫu nhiên gồm 9 chương được biên soạn cho sinh viên ngày Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, nhằm hỗ trợ ra quyết định trong môi trường ngẫu nhiên. Vận trù ngẫu nhiên dựa vào các mô hình ngẫu nhiên như mô hình trò chơi, mô hình Poisson, mô hình tái sinh, mô hình markov, mô hình sắp hàng đề ra quyết định với các lớp bài tóan như ra quyết định khi biết và không biết phân bố ngẫu nhiên,…Vận trù ngẫu nhiên còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên của các ngành khác.

Vận trù ngẫu nhiên

Nguyễn Như Phong

ĐHQGTPHCM

2015

Tóm tắt

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử,…đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất dịch vụ, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng. Nhằm thỏa mục tiêu trên, kỹ sư hệ thống công nghiệp được trang bị các kiến thức, kỹ năng nhằm thực hiện các chức năng: hoạch định vị trí và mặt bằng, thiết kế sản phẩm và dịch vụ, đo lường lao động và thiết kế công việc, quản lý công nghệ, hoạch định và điều độ sản xuất, quản lý vật tư tồn kho, hoạch định và kiểm soát chất lượng, quản lý bảo trì, quản lý dự án, xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn, quản lý chuỗi cung ứng.

Vận trù học là một công cụ quan trọng trong kỹ thuật công nghiệp, là khoa học bắt đầu từ thế chiến II ở nước Anh với ý nghĩa ban đầu là nghiên cứu cho các hoạt động quân sự. Trong quản lý sản xuất, vận trù học ứng dụng trong các lĩnh vực như quản lý dự án, quản lý tồn kho, quản lý chất lượng, quản lý bảo trì, quản lý chuỗi cung ứng,…

Vận trù ngẫu nhiên gồm 9 chương được biên soạn cho sinh viên ngày Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, nhằm hỗ trợ ra quyết định trong môi trường ngẫu nhiên. Vận trù ngẫu nhiên dựa vào các mô hình ngẫu nhiên như mô hình trò chơi, mô hình Poisson, mô hình tái sinh, mô hình markov, mô hình sắp hàng đề ra quyết định với các lớp bài toán như ra quyết định khi biết và không biết phân bố ngẫu nhiên,…Vận trù ngẫu nhiên còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên của các ngành khác.

Trích dẫn

Nguyễn Như Phong, Vận trù ngẫu nhiên, ĐHQGTPHCM, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (7520118)

Tài liệu liên quan

Vận trù ngẫu nhiênSản xuất tinh gọnHoạch định nguồn lực sản xuất MRPII
Vận trù ngẫu nhiênSản xuất tinh gọnHoạch định nguồn lực sản xuất MRPII

Mã QR

Vận trù ngẫu nhiên

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:13 16/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Quản lý doanh nghiệp trong thời đại 4.0 - It doesn't have to be crazy at work

Thứ Năm, 14:11 16/06/2022

Thơ. Tiểu thuyết: Một gạch và chuyển động; Cát cháy

Thứ Năm, 14:05 16/06/2022

Kỹ năng đàm phán hiệu quả trong kinh doanh

Thứ Năm, 13:49 16/06/2022

Robots, Androids and Animatrons

Thứ Năm, 13:39 16/06/2022

100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất

Thứ Năm, 13:38 16/06/2022

Video giới thiệu