Robots, Androids and Animatrons

The cause, purpose and importance of robotics. Techniques, technologies, operating methods, functions and tasks of robots. Research and calculate the assembly of robots with features similar to humans. Projects and issues that need attention in the process of researching and assembling human-like robots.

Robots, Androids and Animatrons

John Lovine

Mc Graw Hill

2002

Abstract

 The cause, purpose and importance of robotics. Techniques, technologies, operating methods, functions and tasks of robots. Research and calculate the assembly of robots with features similar to humans. Projects and issues that need attention in the process of researching and assembling human-like robots.

The main content of the book is presented in the following 16 chapters:

+ Chapter 1: In the beginning

+ Chapter 2: Artificial life and artificial intelligence

+ Chapter 3: Power

+ Chapter 4: Movement and drive systems

+ Chapter 5, 6: Sensors, Intelligence

+ Chapter 7: Speech_controlled mobile robot

+ Chapter 8: Behavioral-based robotics, neural networks, nervous nets, and subsumption architecture

+ Chapter 9, 10, 11: Telepresence robot, Mobile platforms, Walker robots

+ Chapter 12, 13, 14: Solar-ball robot, Underwater bots, Aerobots

+ Chapter 15: Robotic arm and IBM PC interface and speech control

+ Chapter 16: Android hand.

Citation

John Lovine. Robots, Androids and Animatrons. Mc Graw Hill, 2002.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Robots, Androids and Animatrons Mechanical Engineering DesignEngineering fundamentals: an introduction to engineering

Robots, Androids and Animatrons

Mechanical Engineering Design

Engineering fundamentals: an introduction to engineering

QR code

Robots, Androids and Animatrons

Content

  • Thứ Năm, 13:39 16/06/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất

Thứ Năm, 13:38 16/06/2022

Bán lẻ thông minh 7 chiến lược thành công từ các thương hiệu danh tiếng Apple, Netflix, Starbucks, Ike

Thứ Năm, 13:34 16/06/2022

Tiếng khóc của nàng Út

Thứ Năm, 13:34 16/06/2022

Mechanical Engineering Design

Thứ Năm, 09:55 16/06/2022

Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII

Thứ Năm, 09:36 16/06/2022