Robots, Androids and Animatrons

The cause, purpose and importance of robotics. Techniques, technologies, operating methods, functions and tasks of robots. Research and calculate the assembly of robots with features similar to humans. Projects and issues that need attention in the process of researching and assembling human-like robots.

Robots, Androids and Animatrons

John Lovine

Mc Graw Hill

2002

Abstract

 The cause, purpose and importance of robotics. Techniques, technologies, operating methods, functions and tasks of robots. Research and calculate the assembly of robots with features similar to humans. Projects and issues that need attention in the process of researching and assembling human-like robots.

The main content of the book is presented in the following 16 chapters:

+ Chapter 1: In the beginning

+ Chapter 2: Artificial life and artificial intelligence

+ Chapter 3: Power

+ Chapter 4: Movement and drive systems

+ Chapter 5, 6: Sensors, Intelligence

+ Chapter 7: Speech_controlled mobile robot

+ Chapter 8: Behavioral-based robotics, neural networks, nervous nets, and subsumption architecture

+ Chapter 9, 10, 11: Telepresence robot, Mobile platforms, Walker robots

+ Chapter 12, 13, 14: Solar-ball robot, Underwater bots, Aerobots

+ Chapter 15: Robotic arm and IBM PC interface and speech control

+ Chapter 16: Android hand.

Citation

John Lovine. Robots, Androids and Animatrons. Mc Graw Hill, 2002.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Cơ khí, Chế tạo máy

Related document

Robots, Androids and Animatrons Mechanical Engineering DesignEngineering fundamentals: an introduction to engineering

Robots, Androids and Animatrons

Mechanical Engineering Design

Engineering fundamentals: an introduction to engineering

QR code

Robots, Androids and Animatrons

Content

  • Thứ Năm, 13:39 16/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất

Thứ Năm, 13:38 16/06/2022

Bán lẻ thông minh 7 chiến lược thành công từ các thương hiệu danh tiếng Apple, Netflix, Starbucks, Ike

Thứ Năm, 13:34 16/06/2022

Tiếng khóc của nàng Út

Thứ Năm, 13:34 16/06/2022

Mechanical Engineering Design

Thứ Năm, 09:55 16/06/2022

Hoạch định nguồn lực sản xuất MRPII

Thứ Năm, 09:36 16/06/2022

Video giới thiệu