Management Information Systems for the Information age (fifth edition)

The book provides basic information and knowledge about management information systems and applications of information technology in business and business management. Basic knowledge of databases and data storage, artificial intelligence, e-commerce, information system development...

Management Information Systems for the Information age (fifth edition)

Stephen Haag; Maeve Cummings; Donald J. McCubbrey

Mc Graw Hill

2005

Abstract

The book provides basic information and knowledge about management information systems and applications of information technology in business and business management. Basic knowledge of databases and data storage, artificial intelligence, e-commerce, information system development...

The content of the book consists of 9 chapters:

+ Chapter 1: The information age in which you: changing the face of business

+ Chapter 2: Major business initiatives: gaining competitive advantage with IT

+ Chapter 3: Databases and data warehouses: building business intelligent

+ Chapter 4: Dicision support and artificial intelligence

+ Chapter 5: Electronic commerce: strategies for the new economy

+ Chapter 6: Systems development: phases, tools and techniques

+ Chapter 7: IT infrastructures: business driven technology

+ Chapter 8: Protecting people and information: threats and safeguards

+ Chapter 9: Emerging trends and technologies: business, people and technology tomorrow.

Citation

Stephen Haag; Maeve Cummings; Donald J. McCubbrey. Management Information Systems for the Information age (fifth edition). Mc Graw Hill, 2005.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Management Information Systems for the Information age (fifth edition)Introducing Microsoft Power BIPro Power BI Desktop: Interactive data analysis and visualization for the desktop – Second Edition

Management Information Systems for the Information age (fifth edition)

Introducing Microsoft Power BI

Pro Power BI Desktop: Interactive data analysis and visualization for the desktop

QR code

Management Information Systems for the Information age (fifth edition)

Content

  • Thứ Ba, 14:07 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình quản lý chất lượng

Thứ Ba, 14:06 21/06/2022

Rèn luyện kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

Thứ Ba, 14:05 21/06/2022

Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng

Thứ Ba, 14:05 21/06/2022

TCVN 8010 : 2009 Rượu chưng cất - xác định hàm lượng metanol

Thứ Ba, 14:02 21/06/2022

Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Lý thuyết, thực hành và giải pháp thuế

Thứ Ba, 13:54 21/06/2022

Video giới thiệu