Quản trị học ( Trần Anh Tài)

Cuốn sách trình bày tổng quan về quản trị học.

Quản trị học ( Trần Anh Tài)

Trần Anh Tài

ĐHQG Hà Nội

2017

Tóm tắt

Quản trị là một hoạt động thiết yếu nảy sinh khi có một nỗ lực tập thể nhằm thực hiện mục tiêu chung. Người ta lập ra các tổ chức để thực hiện những mục tiêu mà các cá nhân riêng lẻ không thể thực hiện được hoặc thực hiện không có hiệu quả. Các tổ chức này phải được quản trị. Chức năng của quản trị là phối hợp hoạt động của các cá nhân nhằm tạo ra nỗ lực chung để thực hiện mục tiêu của tổ chức. Khi con người càng lệ thuộc nhiều vào những nỗ lực chung và khi quy mô tổ chức càng lớn, càng phức tạp, số lượng tổ chức ngày càng nhiều thì vai trò của hoạt động quản trị ngày càng trở nên quan trọng.

Cuốn sách gồm 9 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về quản trị học

+ Chương 2: Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị

+ Chương 3: Hoạch định

+ Chương 4: Công tác tổ chức

+ Chương 5: Quản trị nhân sự

+ Chương 6: Lãnh đạo

+ Chương 7: Công tác kiểm tra

+ Chương 8: Truyền đạt thông tin

+ Chương 9: Ra quyết định quản trị

Trích dẫn

Trần Anh Tài. Quản trị học, ĐHQG Hà Nội, 2017.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh Tế

Tài liệu liên quan

Quản trị họcSát thủ bán hàng The Force Họ coi việc bán hàng là kế sinh nhai, điều đó có thể đưa họ lên đỉnh vinh quang hoặc đẩy họ xuống đáy vực thẳm...Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Quản trị học

Sát thủ bán hàng The Force Họ coi việc bán hàng là kế sinh nhai, điều đó có thể đưa họ lên đỉnh vinh quang hoặc đẩy họ xuống đáy vực thẳm...Giáo trình hệ thống thông tin kế toán

Mã QR

Quản trị học

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:13 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Thứ Tư, 10:05 22/06/2022

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements: AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Tư, 10:00 22/06/2022

Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Thương mại điện tử hiện đại: Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Giáo trình kế toán tài chính: Quyển 1

Thứ Tư, 09:13 22/06/2022

Video giới thiệu