Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính. Phân tích cấu trúc tài chính. Phân tích khả năng thanh toán. Phân tích hiệu quả kinh doanh. Phân tích các chủ đề đặc biệt. Dự báo tài chính. Định giá doanh nghiệp

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Lan Anh

Kinh tế quốc dân

2018

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của cuốn sách như sau:

+ Chương 1: Giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính
+ Chương 2: Bảng cân đối kế toán
+ Chương 3: Báo cáo kết quả kinh doanh
+ Chương 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Chương 5: Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính
+ Chương 6: Phân tích cấu trúc tài chính
+ Chương 7: Phân tích khả năng thanh toán
+ Chương 8: Phân tích hiệu quả kinh doanh
+ Chương 9: Phân tích các chủ đề đặc biệt
+ Chương 10: Dự báo tài chính
+ Chương 11: Định giá doanh nghiệp

Trích dẫn

Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Lan Anh. Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá. Kinh tế quốc dân, 2018

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giáFinancial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2
Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giáFinancial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Mã QR

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:17 22/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Quản trị học ( Trần Anh Tài)

Thứ Tư, 10:13 22/06/2022

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Thứ Tư, 10:05 22/06/2022

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements: AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Tư, 10:00 22/06/2022

Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Thương mại điện tử hiện đại: Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Video giới thiệu