Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính. Bảng cân đối kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính. Phân tích cấu trúc tài chính. Phân tích khả năng thanh toán. Phân tích hiệu quả kinh doanh. Phân tích các chủ đề đặc biệt. Dự báo tài chính. Định giá doanh nghiệp

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Lan Anh

Kinh tế quốc dân

2018

Tóm tắt

Nội dung cơ bản của cuốn sách như sau:

+ Chương 1: Giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính
+ Chương 2: Bảng cân đối kế toán
+ Chương 3: Báo cáo kết quả kinh doanh
+ Chương 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Chương 5: Giới thiệu về phân tích báo cáo tài chính
+ Chương 6: Phân tích cấu trúc tài chính
+ Chương 7: Phân tích khả năng thanh toán
+ Chương 8: Phân tích hiệu quả kinh doanh
+ Chương 9: Phân tích các chủ đề đặc biệt
+ Chương 10: Dự báo tài chính
+ Chương 11: Định giá doanh nghiệp

Trích dẫn

Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Lan Anh. Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá. Kinh tế quốc dân, 2018

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giáFinancial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2
Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giáFinancial reporting (FR) Study text Valid from september 2019, december 2019, march 2020 and june 2020 examination sittingsGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Mã QR

Báo cáo tài chính phân tích, dự báo và định giá

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:17 22/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản trị học ( Trần Anh Tài)

Thứ Tư, 10:13 22/06/2022

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Thứ Tư, 10:05 22/06/2022

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements: AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Tư, 10:00 22/06/2022

Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Đặng Thị Việt Đức)

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022

Thương mại điện tử hiện đại: Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam

Thứ Tư, 09:37 22/06/2022