The Motor Vehicle

This new edition featuares up-to-date information on vehicle technology. Seven chapters have been completely re-written and two new chapters on fuel injection and induction manifold design have been added. Three major sections focus on the following: The Engine, The Transmission, and The Carriage Unit.

The Motor Vehicle

Garrett,T.K., Newton, K., Sreeds,W.

Butterworth, Heinemann

2001

Abstract

This new edition featuares up-to-date information on vehicle technology.

Seven chapters have been completely re-written and two new chapters on fuel injection and induction manifold design have been added. Three major sections focus on the following: The Engine, The Transmission, and The Carriage Unit.

This book provides practicing engineers, students, and car enthusiasts with a comprehensive reference to the car as we know it today.

It is written in simple terms so that despite the complexity of certain topics, readers will easily understand the concepts presented.

Citation

Newton, Kenneth, William Steeds, and Thomas Kenneth Garrett. The motor vehicle. 1996.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

The Motor VehicleMechanical MeasurementsMixture Formation in Internal Combustion Engines
The Motor VehicleMechanical MeasurementsMixture Formation in Internal Combustion Engines

QR code

The Motor Vehicle

Content

  • Thứ Ba, 13:52 06/07/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

The Automotive Body Manufacturing Systems and Processes

Thứ Ba, 13:37 06/07/2021

Noise and Vibration Analysis: Signal Analysis and Experimental Procedures

Thứ Ba, 13:26 06/07/2021

Công nghệ CNC

Thứ Ba, 13:13 06/07/2021

Principles of CAD/CAM/CAE systems

Thứ Ba, 13:01 06/07/2021

Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học

Thứ Ba, 12:38 06/07/2021

Video giới thiệu