Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học

Tài liệu trình bày về Nhiệt động học; nguyên lý không, nguyên lý I và nguyên lý II của nhiệt động học; các thể nhiệt động và các hàm đặc trưng; một số ứng dụng của thể đẳng áp; cân bằng hóa học; nguyên lý III của nhiệt động học

Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học

Trần Văn Nhân (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Giáo trình Hóa lí gồm 2 tập, trong đó có 11 chương:

+ Các chương I - IV và VII đề cập đến các cơ sở lí luận của nhiệt động học;

+ Các chương V, VI, VIII và IX đề cập đến các vấn đề ứng dụng, chủ yếu trong việc khảo sát cân bằng pha, cân bằng phản ứng và lí thuyết dung dịch;

+ Chương X giành cho nhiệt động học thống kê bao gồm thuyết động học chất khí. Trong số các ứng dụng của nhiệt động học thống kê có đưa thêm lí thuyết chất rắn nhằm phục vụ cho lí thuyết xúc tác trình bày sau.

+ Chương cuối cùng đề cập đến các hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ. Đây là một lĩnh vực quan trọng của Hóa lí. Hiện tượng hấp phụ ở đây được khảo sát chủ yếu về mặt cân bằng, do đó chương này cũng được xem như một phần ứng dụng của nhiệt động học. Đồng thời các kiến thức về hấp phụ là cần thiết trong việc khảo sát các quá trình điện cực và xúc tác dị thể. Trong cuốn sách này trình bày về Nhiệt động học, lý thuyết và cơ sở ứng dụng.

Trích dẫn

Trần Văn Nhân (Ch.b). Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động họcChemical Process Design: Computer - Aided Case StudiesFundamentals of Petroleum Refining

Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học

Chemical Process Design: Computer - Aided Case Studies

Fundamentals of Petroleum Refining

Mã QR

Hóa lý. Tập 1: Nhiệt động học

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:38 06/07/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Hóa học hữu cơ 3

Thứ Ba, 12:32 06/07/2021

Ngữ pháp tiếng anh căn bản

Thứ Ba, 09:54 06/07/2021

A Practical English Grammar Exercises

Thứ Ba, 09:10 06/07/2021

Tuyển tập các bài luyện thi tiếng anh; trình độ C

Thứ Ba, 08:23 06/07/2021

Hóa học hữu cơ 2

Thứ Hai, 17:05 05/07/2021