Hóa học hữu cơ 3

Nội dung cuốn sách trình bày về: Hợp chất chứa Nito; các hợp chất dị vòng; Hidrocacboxyl và gluxit; Amino Axit - Protein; hợp chất cao phân tử (Polime)

Hóa học hữu cơ 3

Đỗ Đình Răng (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Cuốn “Hoá học Hữu cơ 3” gồm 5 chương:

Chương XIII: Hợp chất chứa nitơ
Chương XIV: Các hợp chất dị vòng
Chương XV: Hidroxicacbonyl và Gluxit
Chương XVI: Amino axit – Protein
Chương XVII: Hợp chất cao phân tử Polime

Mỗi chương chia thành nhiều bài. Trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống: Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng.

Nội dung các chương bao gồm các kiến thức khoa học, hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế đời sống, sản xuất.

Trích dẫn

Đỗ Đình Răng (Ch.b). Hóa học hữu cơ 3, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học hữu cơ 3Physical ChemistryChemistry and technology of flavors and fragrances

Hóa học hữu cơ 3

Physical Chemistry

Chemistry and technology of flavors and fragrances

Mã QR

Hóa học hữu cơ 3

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:32 06/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Ngữ pháp tiếng anh căn bản

Thứ Ba, 09:54 06/07/2021

A Practical English Grammar Exercises

Thứ Ba, 09:10 06/07/2021

Tuyển tập các bài luyện thi tiếng anh; trình độ C

Thứ Ba, 08:23 06/07/2021

Hóa học hữu cơ 2

Thứ Hai, 17:05 05/07/2021

Hóa học Hữu cơ 1

Thứ Hai, 16:58 05/07/2021

Video giới thiệu