Hóa học hữu cơ 3

Nội dung cuốn sách trình bày về: Hợp chất chứa Nito; các hợp chất dị vòng; Hidrocacboxyl và gluxit; Amino Axit - Protein; hợp chất cao phân tử (Polime)

Hóa học hữu cơ 3

Đỗ Đình Răng (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Cuốn “Hoá học Hữu cơ 3” gồm 5 chương:

Chương XIII: Hợp chất chứa nitơ
Chương XIV: Các hợp chất dị vòng
Chương XV: Hidroxicacbonyl và Gluxit
Chương XVI: Amino axit – Protein
Chương XVII: Hợp chất cao phân tử Polime

Mỗi chương chia thành nhiều bài. Trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống: Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng.

Nội dung các chương bao gồm các kiến thức khoa học, hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế đời sống, sản xuất.

Trích dẫn

Đỗ Đình Răng (Ch.b). Hóa học hữu cơ 3, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học hữu cơ 3Physical ChemistryChemistry and technology of flavors and fragrances

Hóa học hữu cơ 3

Physical Chemistry

Chemistry and technology of flavors and fragrances

Mã QR

Hóa học hữu cơ 3

Nội dung

  • Thứ Ba, 12:32 06/07/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Ngữ pháp tiếng anh căn bản

Thứ Ba, 09:54 06/07/2021

A Practical English Grammar Exercises

Thứ Ba, 09:10 06/07/2021

Tuyển tập các bài luyện thi tiếng anh; trình độ C

Thứ Ba, 08:23 06/07/2021

Hóa học hữu cơ 2

Thứ Hai, 17:05 05/07/2021

Hóa học Hữu cơ 1

Thứ Hai, 16:58 05/07/2021