Chemistry and technology of flavors and fragrances

Introduction; Identification of Aroma Chemicals; Flavor Generation in Food; Aroma ChemicAroma Chemicals III: Sulfur Compounds; als I: C, H, O Compounds; Aroma Chemicals II: Heterocycles; Aroma Chemicals IV: Musks; Aroma Chemicals V: Natural Aroma Chemicals; Molecules of Taste and Sensation; Stability of Aroma Chemical; Rational Odorant Design; Applications I: Flavors; Applications II: Fragrance

Chemistry and technology of flavors and fragrances

David Rowe.

Blackwell Publishing CRS Press

2005

Abstract

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources.Reprinted material is quoted with permission, and sources are indicated. Reasonable effortshave been made to publish reliable data and information, but the author and the publishercannot assume responsibility for the validity of all materials or for the consequencesof their use.

 1. Introduction

 2. Identification of Aroma Chemicals

 3. Flavor Generation in Food

 4. Aroma Chemicals I: C, H, O Compounds

 5. Aroma Chemicals II: Heterocycles

 6. Aroma Chemicals III: Sulfur Compounds

 7. Aroma Chemicals IV: Musks

 8. Aroma Chemicals V: Natural Aroma Chemicals

 9. Molecules of Taste and Sensation

 10. Stability of Aroma Chemicals

 11. Rational Odorant Design

 12. Applications I: Flavors

Citation

Chemistry and technology of flavors and fragrances Blackwell Publishing CRS Press, 2005.

Collection

Hóa học

Related document

Chemistry and technology of flavors and fragrancesAdvances in water and wastewater treatment technologyApplied surfactants: Principles and applications

Chemistry and technology of flavors and fragrances

Advances in water and wastewater treatment technology

Applied surfactants: Principles and applications

QR code

Chemistry and technology of flavors and fragrances

Content

 • Thứ Ba, 14:23 08/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Biomedical polymers

Thứ Ba, 14:16 08/06/2021

Introduction to MATLAB for engineers

Thứ Ba, 13:58 08/06/2021

Automotive exhaust emissions and energy recovery

Thứ Ba, 13:50 08/06/2021

Principles of polymer processing Second Edition

Thứ Ba, 13:31 08/06/2021

Methods for Phase Diagram Determination

Thứ Ba, 13:24 08/06/2021