Introduction to MATLAB for engineers

Introduction to MATLAB for Engineers is a simple, concise book designed to be useful for beginners and to be kept as a reference

Introduction to MATLAB for engineers

Palm, William J.

Mc Graw Hill

2011

Abstract

Introduction to MATLAB for Engineers is a simple, concise book designed to be useful for beginners and to be kept as a reference. MATLAB is a globally available standard computational tool for engineers and scientists. The terminology, syntax, and the use of the programming language are well defined, and the organization of the material makes it easy to locate information and navigate through the textbook.

The text covers all the major capabilities of MATLAB that are useful for beginning students

CHAPTER 1. An Overview of MATLAB
CHAPTER 2. Numeric, Cell, and Structure Arrays
CHAPTER 3. Functions and Files
CHAPTER 4. Decision-Making Programs
CHAPTER 5. Advanced Plotting
CHAPTER 6. Model Building and Regression
CHAPTER 7. Linear Algebraic Equations
CHAPTER 8. Probability, Statistics, and Interpolation
CHAPTER 9. Numerical Methods for Calculus and Differential Equations
CHAPTER 10. Simulink
CHAPTER 11. MuPAD
APPENDIX A. Guide to Commands and Functions In This Text
APPENDIX B. Animation and Sound in MATLAB
APPENDIX C. Formatted Output in MATLAB
APPENDIX D. References
Answers to Selected problems

Citation

Palm, William John. Introduction to MATLAB for Engineers. New York: McGraw-Hill, 2011.

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Introduction to MATLAB for engineersAutomotive mechatronics: Automotive networking, driving stability systems, electronicsAutomotive electricity and electronics, Vol. Fifth edition
Introduction to MATLAB for engineersAutomotive mechatronics: Automotive networking, driving stability systems, electronicsAutomotive electricity and electronics, Vol. Fifth edition

QR code

Content

  • Thứ Ba, 13:58 08/06/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Windows Server 2003 Security Bible

Thứ Tư, 14:49 17/08/2022

The Murders in the Rue Morgue

Thứ Tư, 14:43 17/08/2022

One Punch Away

Thứ Tư, 14:42 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 2 tổng hợp các bài tập chủ điểm

Thứ Tư, 14:28 17/08/2022

Kid napped

Thứ Tư, 14:23 17/08/2022

Automotive exhaust emissions and energy recovery

Thứ Ba, 13:50 08/06/2021

Principles of polymer processing Second Edition

Thứ Ba, 13:31 08/06/2021

Methods for Phase Diagram Determination

Thứ Ba, 13:24 08/06/2021

Nanomaterials and nanochemistry

Thứ Ba, 13:16 08/06/2021

Environmental management for sustainable development

Thứ Ba, 11:14 08/06/2021

Video giới thiệu