Environmental management for sustainable development

Theory, principles and key concepts: Introduction; environmental management fundamentals and goals; environmental management and science; environmental, social science, economics and environmental management; environmental management, business and law; participants in environmental management; Pracitce: Environmental management upproaches; standards, monitoring, modelling, anditing and co-ordination; proactive assessment, prediction and forecasting; key resources; global challenges; pollution an

Environmental management for sustainable development

Barrow, C.J.

Routledge

2006

Abstract

This updated second edition explores the nature and role of environmental manage­ment, covering key principles and practice, and offers a comprehensive and under­standable introduction, which points readers to further in-depth coverage. This new edition reflects the rapid expansion and evolution of the field and focuses much more strongly on sustainable development.

There has also been extensive rearrangement to make the book more accessible to those unfamiliar with environmental management and lacking a science background and there is greater coverage of topics such as key resources under stress, environmental management tools and urban environmental management. Among the key themes covered are:

• sustainable development

• proactive approaches

• the precautionary principle

• the ‘polluter-pays’ principle

• the need for humans to be less vulnerable and more adaptable.

Citation

Barrow, C.J. Environmental management for sustainable development, Routledge, 2006.

Collection

Hóa học

Related document

Environmental management for sustainable developmentAnalytical ElectrochemistryNew Food Product Development

Environmental management for sustainable development

Analytical Electrochemistry

New Food Product Development

QR code

Environmental management for sustainable development

Content

  • Thứ Ba, 11:14 08/06/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Surfactant Science and Technology fourth edition

Thứ Ba, 10:44 08/06/2021

Work on your Vocabulary Advanced C1

Thứ Ba, 10:40 08/06/2021

Validation of Pharmaceutical Processes Third Edition

Thứ Ba, 10:34 08/06/2021

Work on your Vocabulary – Elementary A1

Thứ Ba, 10:29 08/06/2021

Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup Second Edition

Thứ Ba, 10:02 08/06/2021

Video giới thiệu