Environmental management for sustainable development

Theory, principles and key concepts: Introduction; environmental management fundamentals and goals; environmental management and science; environmental, social science, economics and environmental management; environmental management, business and law; participants in environmental management; Pracitce: Environmental management upproaches; standards, monitoring, modelling, anditing and co-ordination; proactive assessment, prediction and forecasting; key resources; global challenges; pollution an

Environmental management for sustainable development

Barrow, C.J.

Routledge

2006

Abstract

This updated second edition explores the nature and role of environmental manage­ment, covering key principles and practice, and offers a comprehensive and under­standable introduction, which points readers to further in-depth coverage. This new edition reflects the rapid expansion and evolution of the field and focuses much more strongly on sustainable development.

There has also been extensive rearrangement to make the book more accessible to those unfamiliar with environmental management and lacking a science background and there is greater coverage of topics such as key resources under stress, environmental management tools and urban environmental management. Among the key themes covered are:

• sustainable development

• proactive approaches

• the precautionary principle

• the ‘polluter-pays’ principle

• the need for humans to be less vulnerable and more adaptable.

Citation

Barrow, C.J. Environmental management for sustainable development, Routledge, 2006.

Collection

Hóa học

Related document

Environmental management for sustainable developmentAnalytical ElectrochemistryNew Food Product Development

Environmental management for sustainable development

Analytical Electrochemistry

New Food Product Development

QR code

Environmental management for sustainable development

Content

  • Thứ Ba, 11:14 08/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Surfactant Science and Technology fourth edition

Thứ Ba, 10:44 08/06/2021

Work on your Vocabulary Advanced C1

Thứ Ba, 10:40 08/06/2021

Validation of Pharmaceutical Processes Third Edition

Thứ Ba, 10:34 08/06/2021

Work on your Vocabulary – Elementary A1

Thứ Ba, 10:29 08/06/2021

Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup Second Edition

Thứ Ba, 10:02 08/06/2021