Hóa học hữu cơ 2

Cuốn sách trình bày về: dẫn xuất Halogen; hợp chất cơ - nguyên tố; Ancol - phenol- ete; hợp chất Cacbonyl; Axit cacsboxylic và dẫn xuất

Hóa học hữu cơ 2

Đỗ Đình Răng (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2015

Tóm tắt

Cuốn “Hoá học Hữu cơ 2 ” gồm 5 chương:

+ Chương VIII. Dẫn xuất Halogen;

+ Chương IX. Hợp chất cơ - nguyên tố;

+ Chương X. Ancol - phenol- ete;

+ Chương XI. Hợp chất Cacbonyl;

+ Chương XII. Axit cacsboxylic và dẫn xuất ;

Mỗi chương có thể chia thành nhiều bài. Trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống: Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng. Nội dung các chương bao gồm các kiến thức khoa học, hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế đời sống, sản xuất. Danh pháp các hợp chất hữu cơ là vấn đề còn nhiều tranh cãi. Để thống nhất, danh pháp trong cuốn sách này được dùng theo danh pháp lUPAC đã dược ban hành trong cuốn "Dành pháp các hợp chất hữu cơ" của tác giả Trần Quốc Sơn, Trần Thị Tửu do NXB Giáo dụcViệt Nam ấn hành năm 2000.

Trích dẫn

Đỗ Đình Răng (Ch.b). Hóa học hữu cơ 2, Giáo dục Việt Nam, 2015.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Hóa học hữu cơ 2ChemDraw chemical structure drawing StandardMethods for Phase Diagram Determination

Hóa học hữu cơ 2

ChemDraw chemical structure drawing Standard

Methods for Phase Diagram Determination

Mã QR

Hóa học hữu cơ 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 17:05 05/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Hóa học Hữu cơ 1

Thứ Hai, 16:58 05/07/2021

Giáo trình Hóa dược

Thứ Hai, 16:50 05/07/2021

Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Thứ Hai, 16:42 05/07/2021

Bài tập Hóa học vô cơ

Thứ Hai, 16:29 05/07/2021

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Thứ Hai, 16:10 05/07/2021

Video giới thiệu