Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Thông thường, điều duy nhất tạo nên điểm khác biệt giữa sự hỗn loạn và sự vận hành trôi chảy theo đúng chức năng chính là năng lực lãnh đạo; cuốn sách này nói về yếu tố tạo nên sự khác biệt đó.

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Richard L.Hughes, Robert C. Ginnett, Godon J.Curphy, Võ Thị Phương Oanh (Dịch)

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2009

Tóm tắt

Thông thường, điều duy nhất tạo nên điểm khác biệt giữa sự hỗn loạn và sự vận hành trôi chảy theo đúng chức năng chính là năng lực lãnh đạo; cuốn sách này nói về yếu tố tạo nên sự khác biệt đó. Các tác giả nhấn mạnh đến giá trị của kinh nghiệm trong sự phát triển năng lực lãnh đạo.

Hầu như mọi nhà lãnh đạo, người mà đang ở trên đỉnh cao của kim tự tháp của riêng mình, đều thực hiện như vậy bằng cách xây dựng dựa trên nhuwnngx kinh nghiệm có trước. Những nhà lãnh đạo thành công là là những người rút ra được bài học từ những kinh nghiệm có trước này, bằng các phán ánh và phân tích chúng để giúp giải quyết những thách thức lớn trong tương lai.

Các tác giả cho rằng sự phát triển năng lực lãnh đạo liên quan đến việc biết suy ngẫm về kinh nghiệm của chính mình. Đọc cuốn sách này trong bối cảnh kinh nghiệm lãnh đạo của riêng bạn có thể giúp ích trong quá trình đó. Cuốn sách này mang tính tổng hợp, có tính học thuật, có tính gợi mở, thú vị và thích hợp với những ai mong muốn hiểu rõ hơn về động lực của việc lãnh đạo và những ai mong muốn cải thiện năng lực cá nhân của mình.

Trích dẫn

Richard L.Hughes, Robert C. Ginnett, Godon J.Curphy, Võ Thị Phương Oanh (Dịch). Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm36 Ký ức Hà Nội36 Làng nghề Hà Nội

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

36 Ký ức Hà Nội

36 Làng nghề Hà Nội

Mã QR

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:10 05/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Đinh Tiên Hoàng và công cuộc thống nhất đất nước

Thứ Hai, 15:51 05/07/2021

Computer aided fixture design

Thứ Hai, 14:11 05/07/2021

Fundamentals of machining and machine tools

Thứ Hai, 13:51 05/07/2021

Mixture Formation in Internal Combustion Engines

Thứ Hai, 13:42 05/07/2021

Mechanical Measurements

Thứ Hai, 13:27 05/07/2021

Video giới thiệu