Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Ống thép dùng trong vận chuyển dầu khí; Đường ống ngầm; Đường ống ngoài biển; Tính toán công nghệ đường ống dẫn đầu; Tính toán công nghệ đường ống dẫn khí; Trạm bơm vận chuyển dầu và khí; Những vấn đề chung về thiết kế đường ống; Thi công xây dựng đường ống; Hệ thống van lắp trên đường ống; Bảo vệ và chống ăn mòn cho hệ thống đường ống; Bể chưa dầu và sản phẩm dầu; Thi công bồn (bể) chứa; Các thiết bị phụ trợ của bốn (bể ) chứa;

Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Nguyễn Văn Thịnh (Ch.b), Triệu Hùng Trường, Trần Văn Bản

Giao thông vận tải

2017

Tóm tắt

Tài liệu trình bày gồm 13 chương:

Chương 1. Ống thép dùng trong vận chuyển dầu khí;

Chương 2. Đường ống ngầm;

Chương 3. Đường ống ngoài biển;

Chương 4. Tính toán công nghệ đường ống dẫn đầu;

Chương 5. Tính toán công nghệ đường ống dẫn khí;

Chương 6. Trạm bơm vận chuyển dầu và khí;

Chương 7. Những vấn đề chung về thiết kế đường ống;

Chương 8. Thi công xây dựng đường ống;

Chương 9. Hệ thống van lắp trên đường ống;

Chương 10. Bảo vệ và chống ăn mòn cho hệ thống đường ống;

Chương 11. Bể chưa dầu và sản phẩm dầu;

Chương 12. Thi công bồn (bể) chứa;

Chương 13. Các thiết bị phụ trợ của bốn (bể ) chứa.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Thịnh (Ch.b), Triệu Hùng Trường, Trần Văn Bản. Công trình đường ống và bể chứa dầu khí, Giao thông vận tải, 2017.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Công trình đường ống và bể chứa dầu khíInorganic materials synthesis and fabricationAir Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Inorganic materials synthesis and fabrication

Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Mã QR

Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:42 05/07/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Bài tập Hóa học vô cơ

Thứ Hai, 16:29 05/07/2021

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Thứ Hai, 16:10 05/07/2021

Đinh Tiên Hoàng và công cuộc thống nhất đất nước

Thứ Hai, 15:51 05/07/2021

Computer aided fixture design

Thứ Hai, 14:11 05/07/2021

Fundamentals of machining and machine tools

Thứ Hai, 13:51 05/07/2021