Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Ống thép dùng trong vận chuyển dầu khí; Đường ống ngầm; Đường ống ngoài biển; Tính toán công nghệ đường ống dẫn đầu; Tính toán công nghệ đường ống dẫn khí; Trạm bơm vận chuyển dầu và khí; Những vấn đề chung về thiết kế đường ống; Thi công xây dựng đường ống; Hệ thống van lắp trên đường ống; Bảo vệ và chống ăn mòn cho hệ thống đường ống; Bể chưa dầu và sản phẩm dầu; Thi công bồn (bể) chứa; Các thiết bị phụ trợ của bốn (bể ) chứa;

Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Nguyễn Văn Thịnh (Ch.b), Triệu Hùng Trường, Trần Văn Bản

Giao thông vận tải

2017

Tóm tắt

Tài liệu trình bày gồm 13 chương:

Chương 1. Ống thép dùng trong vận chuyển dầu khí;

Chương 2. Đường ống ngầm;

Chương 3. Đường ống ngoài biển;

Chương 4. Tính toán công nghệ đường ống dẫn đầu;

Chương 5. Tính toán công nghệ đường ống dẫn khí;

Chương 6. Trạm bơm vận chuyển dầu và khí;

Chương 7. Những vấn đề chung về thiết kế đường ống;

Chương 8. Thi công xây dựng đường ống;

Chương 9. Hệ thống van lắp trên đường ống;

Chương 10. Bảo vệ và chống ăn mòn cho hệ thống đường ống;

Chương 11. Bể chưa dầu và sản phẩm dầu;

Chương 12. Thi công bồn (bể) chứa;

Chương 13. Các thiết bị phụ trợ của bốn (bể ) chứa.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Thịnh (Ch.b), Triệu Hùng Trường, Trần Văn Bản. Công trình đường ống và bể chứa dầu khí, Giao thông vận tải, 2017.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Công trình đường ống và bể chứa dầu khíInorganic materials synthesis and fabricationAir Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Inorganic materials synthesis and fabrication

Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Mã QR

Công trình đường ống và bể chứa dầu khí

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:42 05/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Bài tập Hóa học vô cơ

Thứ Hai, 16:29 05/07/2021

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Thứ Hai, 16:10 05/07/2021

Đinh Tiên Hoàng và công cuộc thống nhất đất nước

Thứ Hai, 15:51 05/07/2021

Computer aided fixture design

Thứ Hai, 14:11 05/07/2021

Fundamentals of machining and machine tools

Thứ Hai, 13:51 05/07/2021

Video giới thiệu