Bài tập Hóa học vô cơ

Nguyên tố tiêu biểu: Hidro, oxi và nước, kim loại kiềm, các nguyên tố nhóm IIA, các nguyên tố nhóm IIIA, các nguyên tố nhóm IVA, Các nguyên tố nhóm VA, các nguyên tố nhóm VIA, các halogen, khí hiếm; Các kim loại chuyển tiếp: Phức chất, các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB và nhóm VB, các nguyên tố nhón VIB, các nguyên tố nhóm VIIB, các nguyên tố nhóm VIIIB, họ Sat, các nguyên tố nhóm IB, các nguyên tố nhóm IIB,các nguyên tố iantanoit và actinoit, hóa học hạt nhân

Bài tập Hóa học vô cơ

Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận

Giáo dục Việt Nam

2017

Tóm tắt

Nội dung gồm có:
A. Nguyên tố tiêu biểu:
Chương 1: Hidro,oxi và nước
Chương 2: Kim loại Kiềm
Chương 3: Các nguyên tố nhóm IIA
Chương 4: Các nguyên tố nhóm IIIA
Chương 5: Các nguyên tố nhóm IVA
Chương 6: Các nguyên tố nhóm VI
Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIA
Chương 8: Các Halogen
Chương 9: Khí hiếm

B. Các kim loại chuyển tiếp:
Chương 1: Phức chất
Chương 2,3,4: Các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB và nhóm VB
Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIB
Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIIB
Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIIB.Họ sắt
Chương 8: Các nguyên tố nhóm VIII. Họ Platin
Chương 9: Các nguyên tố nhóm IB
Chương 10: Các nguyên tố nhóm IIB
Chương 11,12: Các nguyên tố lantanoit và actinoit
Chương 13: Hoá học hạt nhân

Trích dẫn

Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận. Bài tập Hóa học vô cơ, Giáo dục Việt Nam, 2017.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Bài tập Hóa học vô cơChemistry and technology of flavors and fragrancesApplied surfactants: Principles and applications

Bài tập Hóa học vô cơ

Chemistry and technology of flavors and fragrances

Applied surfactants: Principles and applications

Mã QR

Bài tập Hóa học vô cơ

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:29 05/07/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Thứ Hai, 16:10 05/07/2021

Đinh Tiên Hoàng và công cuộc thống nhất đất nước

Thứ Hai, 15:51 05/07/2021

Computer aided fixture design

Thứ Hai, 14:11 05/07/2021

Fundamentals of machining and machine tools

Thứ Hai, 13:51 05/07/2021

Mixture Formation in Internal Combustion Engines

Thứ Hai, 13:42 05/07/2021