Bài tập Hóa học vô cơ

Nguyên tố tiêu biểu: Hidro, oxi và nước, kim loại kiềm, các nguyên tố nhóm IIA, các nguyên tố nhóm IIIA, các nguyên tố nhóm IVA, Các nguyên tố nhóm VA, các nguyên tố nhóm VIA, các halogen, khí hiếm; Các kim loại chuyển tiếp: Phức chất, các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB và nhóm VB, các nguyên tố nhón VIB, các nguyên tố nhóm VIIB, các nguyên tố nhóm VIIIB, họ Sat, các nguyên tố nhóm IB, các nguyên tố nhóm IIB,các nguyên tố iantanoit và actinoit, hóa học hạt nhân

Bài tập Hóa học vô cơ

Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận

Giáo dục Việt Nam

2017

Tóm tắt

Nội dung gồm có:
A. Nguyên tố tiêu biểu:
Chương 1: Hidro,oxi và nước
Chương 2: Kim loại Kiềm
Chương 3: Các nguyên tố nhóm IIA
Chương 4: Các nguyên tố nhóm IIIA
Chương 5: Các nguyên tố nhóm IVA
Chương 6: Các nguyên tố nhóm VI
Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIA
Chương 8: Các Halogen
Chương 9: Khí hiếm

B. Các kim loại chuyển tiếp:
Chương 1: Phức chất
Chương 2,3,4: Các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB và nhóm VB
Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIB
Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIIB
Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIIB.Họ sắt
Chương 8: Các nguyên tố nhóm VIII. Họ Platin
Chương 9: Các nguyên tố nhóm IB
Chương 10: Các nguyên tố nhóm IIB
Chương 11,12: Các nguyên tố lantanoit và actinoit
Chương 13: Hoá học hạt nhân

Trích dẫn

Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận. Bài tập Hóa học vô cơ, Giáo dục Việt Nam, 2017.

Bộ sưu tập

Hóa học

Tài liệu liên quan

Bài tập Hóa học vô cơChemistry and technology of flavors and fragrancesApplied surfactants: Principles and applications

Bài tập Hóa học vô cơ

Chemistry and technology of flavors and fragrances

Applied surfactants: Principles and applications

Mã QR

Bài tập Hóa học vô cơ

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:29 05/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm

Thứ Hai, 16:10 05/07/2021

Đinh Tiên Hoàng và công cuộc thống nhất đất nước

Thứ Hai, 15:51 05/07/2021

Computer aided fixture design

Thứ Hai, 14:11 05/07/2021

Fundamentals of machining and machine tools

Thứ Hai, 13:51 05/07/2021

Mixture Formation in Internal Combustion Engines

Thứ Hai, 13:42 05/07/2021

Video giới thiệu