Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Air Quality and Pollution Control; Fabric Filtration; Cyclones; Electrostatic Precipitation; Wet and Dry Scrubbin; Condensation; Flare Process; Thermal Oxidation; Catalytic Oxidation; Gas-Phase Activated Carbon Adsorption; Gas-Phase Biofiltration; Emerging Air Pollution Control Technologies;

Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Lawrence K. Wang, PhD, PE, DEE, Norman C. Pereira, PhD, Yung-Tse Hung, PhD, PE, DEE.

Humana Press Inc

2004

Abstract

Many human activities-and industrial production in particular-produce enormous quantities of wastes and pollution that require the development of major abatement technologies, processes whose implementation and costs must be justified by the degree of abatement achieved.

In Air Pollution Control Engineering: Handbook of Environmental Engineering, Volume 1, a panel of eminent air pollution control educators and practicing professionals critically survey both the principles and practices involved in air pollution control processes.

The authors discuss the performance, potential, and limitations of the major control processes-including fabric filtration, cyclones, electrostatic precipitation, wet and dry scrubbing, and condensation-as a basis for intelligent planning and realization of abatement systems. Additional chapters critically examine flare processes, thermal oxidation, catalytic oxidation, gas-phase activated carbon adsorption, and gas-phase biofiltration.

The contributors also detail the Best Available Technologies (BAT) for air pollution control and provide cost data, examples, theoretical explanations, and engineering methods for the design, installation, and operation of air pollution process equipment. The emphasis throughout is on developing the necessary engineering from fundamental principles of chemistry, physics, and mathematics. A companion volume, Advanced Air and Noise Pollution Control.

Citation

Lawrence K. Wang, PhD, PE, DEE, Norman C. Pereira, PhD, Yung-Tse Hung, PhD, PE, DEE. Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering, Humana Press Inc, 2004.

Collection

Hóa học

Related document

Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineeringhandbook of biopolymers and biodegradable plastics: properties, processing, and applicationsPolymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

handbook of biopolymers and biodegradable plastics: properties, processing, and applications

Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

QR code

Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Content

  • Thứ Sáu, 10:24 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Advances in water and wastewater treatment technology

Thứ Sáu, 10:14 04/06/2021

Clothing biosensory engineering

Thứ Sáu, 08:30 04/06/2021

Fashion design and product development

Thứ Sáu, 08:07 04/06/2021

Sizing in clothing developing effective sizing systems for ready to wear clothing

Thứ Năm, 09:46 03/06/2021

TOEIC Smart Red Book Grammar

Thứ Năm, 08:55 03/06/2021