Advances in water and wastewater treatment technology

Microbial Community Analysis; Healthy-Related microorganisms; Biological nutrient removal; Sludge reduction and material recovery; Water and wastewater treatment in Aisa, tropical and subtropical regions

Advances in water and wastewater treatment technology

Tomonori Matsuo, Keisuke Hanaki, Satoshi Takizawa, Hiroyasu Satoh.

Elsevier Science B.V

2001

Abstract

This book is the result of the international symposium, "Establishment and Evaluation of Advanced Water Treatment Technology Systems Using Functions of Complex Microbial Community", organized in 2000 at the University of Tokyo. The volume presents the most recent progress in application of microbial community analysis, health-related microorganisms management, nutrient removal, waste sludge minimization and materials recovery, and water management in tropical countries.

Included in this work are the following major topics in wastewater treatment: application of various innovative techniques of molecular biology such as FISH, DGGE to microbial community analysis of various types of wastewater treatment; microbial aspect of biological removal of nitrogen and phosphorus; emission of nitrous oxide during nitrogen transformation; reduction of sludge production in the wastewater treatment process using membrane and material recovery of biopolymer and cell of photosynthetic bacteria.

Health-related microbiology in water supply and water management using recent innovative molecular biological tools is presented and health risk management is discussed. The practical application of wastewater treatment in developing countries, especially tropical countries is also reviewed.

Citation

Tomonori Matsuo, Keisuke Hanaki, Satoshi Takizawa, Hiroyasu Satoh. Advances in water and wastewater treatment technology, Elsevier Science B.V, 2001.

Collection

Hóa học

Related document

Advances in water and wastewater treatment technologyIntroduction to strategies for organic synthesisFundamentals of Petroleum Refining

Advances in water and wastewater treatment technology

Introduction to strategies for organic synthesis

Fundamentals of Petroleum Refining

QR code

Advances in water and wastewater treatment technology

Content

  • Thứ Sáu, 10:14 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Clothing biosensory engineering

Thứ Sáu, 08:30 04/06/2021

Fashion design and product development

Thứ Sáu, 08:07 04/06/2021

Sizing in clothing developing effective sizing systems for ready to wear clothing

Thứ Năm, 09:46 03/06/2021

TOEIC Smart Red Book Grammar

Thứ Năm, 08:55 03/06/2021

Advances in apparel production

Thứ Năm, 08:54 03/06/2021